ÉRTÉKELŐ 2010 - 2014

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Leveleki Polgárok!

A 2010-es magyarországi önkormányzati választásokat október 3-án tartották. Azóta eltelt 4 év, a választási ciklus végéhez érkeztünk, október 12-én újra polgármestert és önkormányzati képviselőket választunk.

Ezért most értékelni kell az elmúlt időszakot, és fel kell vázolni a következő választási ciklusra irányuló elképzeléseket.

Amikor 2010-ben úgy döntöttem, hogy vállalom a megmérettetést a polgármesteri székért nem elsősorban a saját sorsom izgatott.A korábbi évek tapasztalatai sarkalltak arra, hogy induljak el a választáson. Mint sokan mások – én is láttam és minden nap tapasztaltam, hogy nem mennek jól Levelek dolgai. Az a Levelek, amely korábban a környező települések közül kiemelkedett lakosságszámával, fejlettségével, szolgáltatásai bőségével és minőségével, egyre inkább kezdett lemaradni. Ezt meg kellett állítani.

Kevesen hittek abban, hogy 2010-ben új polgármester kezdi meg a munkáját a polgármesteri hivatalban. Mégis így történt. Vezetésemmel 2010 októberében kezdte meg az új 6 fős képviselőtestület a település fejlesztéséért folytatott munkát.

A megválasztásom utáni első időszak a feladatok felmérésével és az új gondolkodásmód elterjesztésével telt el. Gondolataimban egy olyan település képe él, ahol a polgármester felelős a településért, de mindenkinek van valamilyen feladata, amellyel a település érdekeit kell szolgálja. Közös érdek a jobbítás, közösen kell megvalósítani. Feladatom az, hogy összefogjam mindazokat, akik akarnak és tudnak is tenni Levelekért, az itt élő emberekért. Örömmel tapasztaltam, hogy nagyon sokan álltak és állnak mellém, segítik munkámat. A feladatok felmérése azzal az eredménnyel járt, hogy a választási ciklus első felében az elmúlt időszak félbe maradt feladatait kell megoldani mindenek előtt, de ezzel párhuzamosan el kell kezdeni az újonnan felállt önkormányzat saját programjának megvalósítását is. Mindezt úgy, hogy már az átadásnál kiderült, hogy az önkormányzatnak 29 millió forint adóssága és 80 millió forint adókintlévősége van. Arról nem is beszélve, hogy az első hetekben az is világossá vált, hogy számlák tömkelege áll sorban, vár kifizetésre több millió forint értékben. 2010 decemberében a csőd szélén tántorgott a leveleki önkormányzat, amelyből az az egyszeri bevétel húzta ki (9 millió forint), amely a Leveleki Víztározó lehalászásából származott.

Hamar kiderült az is, hogy gyorsan és hatékonyan kell dolgoznunk, ha azt szeretnénk, hogy a korábban megszerzett pályázati pénzeket helyben tartsuk. Több projekt várt megvalósításra, miközben még az előkészítésben is nagy lemaradások voltak, a megvalósítás határideje pedig már vészesen közeledett, ugyanakkor a pályázatok önrészét is finanszírozni kellett.

Ezért a 2011-es év a már megnyert pályázatok lezárásával telt. 2011. június 30-ig le kellett zárnunk az „Ifjúsági tábor” építésére kiírt pályázatot. Ennek 2010-ben még a közbeszerzése sem zajlott le. Gyors és hatékony munkával sikerült a lemaradást pótolni, és az utolsó pillanatban június 30-án átadni a házakat az „Önkormányzat Levelek” Kft-nek üzemeltetésre.

 

Az iskolában az „Informatikai eszközbeszerzés” pályázat várt lezárásra. Itt is sikerült a végső határidőre – 2011. június 30-ra – az eszközöket beszerezni és a gyerekeknek átadni.

Időközben már zajlott a Művelődési ház felújítása. A vállalkozóval megegyezve megfelelő színvonalú lett a kivitelezés. 2011. október 23-án, a nemzeti ünnepen zajlott az avatási ceremónia. Ezáltal a Váci Mihály Művelődési ház újra elnyerte méltó helyét Levelek nagyközség középületei között. 2013-ban az önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján önálló intézménnyé vált, vezetőjét Mudri Imre művelődési ház igazgató személyében a képviselőtestület kinevezte.

 

A volt Papírgyári üdülő felújítása is sürgős volt. Nem csak az épület állapota miatt, hanem az elnyert pályázat lejárati határideje miatt is. 2011 karácsonya előtt nem sokkal ünnepelhettük az épület felújításának befejezését.

Megvalósításra várt még a legnagyobb értékű pályázat: akerékpárút építése. A pályázat elnyerésére 2009-ben került sor. Ugyanakkor polgármesterré választásomkor még bőven csak az előkészítő munkák voltak folyamatban (területszerzés, engedélyek beszerzése, engedélyes terv elkészítése, stb.)

Az idő szorított bennünket. Az első közbeszerzési eljárás során nem jelentkezett olyan cég, aki vállalta volna, hogy a 2009-es árakon elvégzi a kivitelezést. A második közbeszerzési eljárás szerencsére már sikeres volt. 2011. október 6-án zajlott az alapkőletételi ünnepség. 2012. június 30-a volt az átadás végső határideje. Nehéz hónapok voltak. Szerencsére az időjárás segítségünkre volt, így sikerült tartani a határidőt, és 2012. június 30-án átadtuk a kerékpárutat a használóknak. Ősszel az időközben jelentkező hibák javítása is megtörtént a kivitelező által, garanciában.

2012. novemberére sikerült az önkormányzat pénzügyi helyzetét is normalizálni.A pályázati önrészekre felvett támogatást megelőlegező hiteleket visszafizette az önkormányzat, az adókintlévőségek jelentős részét behajtotta az önkormányzati hivatal. A 2010-ben átvett 29 millió forint hitelből már csak 19 millió forint maradt. Ekkor Magyarország kormánya konszolidálta az önkormányzatokat, s így Levelek maradék adósságát is kifizette az OTP Banknak.

Jelenleg Levelek Nagyközség Önkormányzatának hitele, tartozása nincs. A beérkező számlákat, béreket, segélyeket időben, sőt többnyire idő előtt kifizeti az önkormányzat.

Átalakult Levelek főtere. Megszűntek a kerítések a parkoknál, a művelődési háznál. Ugyan János önkormányzati képviselő anyagi támogatásával új környezetbe illő buszmegállók épültek. 2011. március 15-én hazahoztuk a Boronás szobrot,amelyet megható ünnepségen - az alkotó Kő Pál jelenlétében - április 4-én avattunk újra fel.

 

A főtéren lobog településünk zászlaja. Fából faragott útirányjelző tábla segít a tájékozódásban. 2013 nyarán átadásra került a TIKKO ház, amely eddig olyan hiányzó szolgáltatásokkal (bölcsőde, gyermekpszichológus) bővítette településünk szolgáltatás kínálatát, amelyre már nagy igény volt. Levelek település központjának átalakítását  közmunkások segítségével valósítottuk meg. Külön köszönet nekik és a vezetőiknek. Kiszedtük a régi, rozsdás kerítéséket és gyönyörű, hatalmas főteret alakítottunk ki.

A Nyírségvíz Zrt együttműködésével 2011-ben elkészült a szennyvízelvezetés a kempingig, majd 2012-ben a strandig.

A kerékpárúthoz kapcsolódóan új parkolóhelyek kerültek kialakításra az óvodánál, orvosi rendelőnél, művelődési háznál és az iskolánál.

2013 őszén új piacépült egy nagyobb, a településközpontban lévő telekre. Ezáltal megoldódtak a közlekedési problémák a Rákóczi utcán, és a régi piac helyén kulturált parkírozási lehetőség van a hozzánk vásárolni érkezőknek.

Az új piac kialakítása tovább erősíti Levelek központi szerepét. A piac körül kialakult „kereskedelmi centrum” a szomszédos települések lakóit is Levelekre vonzza. Itt vásárolnak, költik el a pénzüket, növelve a helyi kereskedők bevételeit. Ezért nagyon fontos, hogy kulturált környezet várja a piacra érkező kereskedőket és vásárlókat (új, fedett pavilonok, wc-k, kézmosó helyek, pormentes burkolat, stb.).

Az új piac nem csak kereskedelmi centrum jellegét erősíti településünknek, hanem közösségi hellyé, igazi agórává vált.

Régi problémák orvoslása történt meg – legalább részben – azzal, hogy zúzott kő alapot kapott a Damjanich, Mohosi és Liliom utca. A legforgalmasabb mezőgazdasági utak is zúzott kő borítást kaptak.

2010 ősze és tele, valamint 2011 tele is nagyon csapadékos volt. A magas talajvíz pincéket, garázsokat öntött el. A közmunkások szakadó esőben, erejüket megfeszítve szivattyúztak a Vörösmarty, a Dohány és a Sport utcákban, valamint ha szükséges volt a magánházak pincéiben. A természet megmutatta, hogy továbbra is szükség van azokra a víz befogadó helyekre, amelyek feltöltését korábban tervezték, illetve már el is kezdték. Ezért – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten – elkezdődött a temetővel szembeni volt vályogvető gödör (Emésztő) kitisztítása.

2011-ben jelentős változás történt a közmunka szervezésében. A korábbi 8 órás foglalkoztatást felváltotta a rövid idejű (három hónapos) 4 órás foglalkoztatás. A közmunkabéreket – és a rendszeres szociális juttatásokat – jelentősen csökkentették.

A 4 órás közmunka miatt problémát okozott néhány fontos munkahely betöltése. Közülük leginkább a halőrzés borzolta a kedélyeket. Emiatt – az önkormányzat képviselőtestületének egyetértésével - külső szakértő bevonása vált szükségessé. Ugyanakkor jelentősen át kellett szervezni az önkormányzat által tulajdonolt halászati joggal kapcsolatos feladatokat a leveleki víztározónál. Ezek a változások sok ember személyes érdekét sértették. Ennek következtében rengeteg támadás érte – jogtalanul – az önkormányzatot.

 

Mára normalizálódott a helyzet és elmondható, hogy végre a halászati jogot is nyereségesen kezeli az önkormányzat.

A horgászat mellett a Leveleki víztározó fontos turista célpont is. A strand, a kemping és az apartman megfelelő kihasználásával jelentős bevételeket könyvelhet el az önkormányzat. Itt is új – turisztikai – koncepciót dolgozott ki és fogadott el a képviselőtestület. Véget ért a korábbi „buli” időszaknak és sikerült vendég centrikus képet kialakítani a leveleki Tó-Centrumról. Ez olyan jól sikerült, hogy 2012-ben a korábbi évek bevételeit messze meghaladó eredménnyel zárta a szezont, amelyet sikeresen megismételt 2013-ban is. A természetes környezetet megóvva történtek a fejlesztések, így otthonosabbá, vendég barátabbá vált a leveleki turizmus (padok, asztalok, szennyvízelvezetés, stb.). Célként tűzte ki a képviselőtestület a Tó-Centrum tovább fejlesztését, a település érdekében. A kempingben kemence, a strandon új vizes blokk épült. A közösségi épület cserépkályhát kapott, így csökkentve a fűtési kiadásokat.

Fontos, hogy a Tó-Centrumban termelődő bevételek Levelek nagyközség fejlődését segítsék, és ne fordítva, hogy a település szenvedje kárát az odakinti fejlesztéseknek.

Leveleken mindig is fontos volt a sport, azon belül is a foci. Polgármesterré választásom után – a hagyományokhoz híven – megválasztottak a Levelek SE elnökének. Az egyesület vezetésével közösen új alapokra helyeztük a leveleki labdarúgást. Rengeteg tehetséges helyi labdarúgóval rendelkezik a Levelek SE. Beértek az elmúlt évek, évtizedek erőfeszítései és egy új (szakképzett, edzői vizsgával rendelkező) korosztály irányítja a szakmai munkát. Helyi és a környező településeken élő labdarúgók játszanak a csapatban. Megerősödött az utánpótlás. Több mint kétszáz igazolt – többnyire leveleki – játékos rúgja a labdát nyolc csapatban (újra alakult a női csapat, új utánpótlás csapatok alakultak). A változtatás sikeres volt. Köszönöm a kiemelkedő szakmai munkát az edzőknek és az őket segítőknek (szponzorok, szakosztályvezető, pályagondnok, stb.).

A TAO (Társasági Adó) pályázat segítségével megújult a sportpálya biztonsági kerítése, a labdafogó háló és a cserepadok. Ugyanebből a forrásból felszereltük a csapatokat mezekkel, labdákkal, oktató eszközökkel, labdarúgó cipőkkel. Tellett hangosításra, számítógépre (kötelező az internetes kapcsolat az jegyzőkönyvhöz), nagy teljesítményű fűnyíró gépekre, öntöző rendszerre, motoros háti permetezőre, az edzők, a szakosztályvezető és a pályagondnok bérére.

A 2014-es pályázatba az egyesület betervezett egy új traktort is, valamint a nézőtér és az öltöző részbeni felújítását.

A Sportegyesület 2014-ben pályázatot nyújtott be egy 9 személyes autóbusz beszerzésére. Az egyesület a pályázatot megnyerte.Az autóbusz beszerzése folyamatban van.

Az 5 hektáros terület – az ott dolgozók munkájának köszönhetően – a falu gyöngyszemévé, sport és közösségi centrummá vált.

A Leveleki Sportegyesület mellett a településért végzett munkában kiemelkedett még az Obsitos-Őr Polgáregyesület, a Leveleki Ifjúságért Egyesület, az Életmód Egészségünkért Egyesület, a Horgász Egyesület, az Őszi Levél nyugdíjas Egyesület, és a Spring Közhasznú Alapítvány. De köszönettel tartozunk minden olyan civil kezdeményezésnek, amely a településért, a település lakosaiért tevékenykedett az elmúlt négy évben.

Megoldandó feladat volt az általános iskola helyzetének rendezése. Az épület az előző választási ciklusban felújításra került, de az iskolában folyó nevelő és oktató munka még kívánni valókat hagyott maga után. A képviselőtestület döntése alapján pedagógiai asszisztensekkel erősödött meg a tantestületet, ugyanakkor a napközi otthonban tanítók dolgoznak a délutáni foglalkozások színvonalának javítására.

A képviselőtestület döntése értelmében 2012 óta egyetlen - a leveleki iskolába járó - tanulónak sem kellett fizetni a tankönyvekért. Azoknak a gyerekek, akik az államilag garantált ingyenes tankönyvekre nem jogosultak, az önkormányzat visszatérítette a tankönyvek árát.

2013. január elsején az állam átvette az iskola fenntartását. Az épületek Levelek Nagyközség tulajdonában maradtak, de a működtetés költségeit (fizetések, számlák, stb.) az állam fizeti.Természetesen az önkormányzat továbbra is teljes erejéből támogatja az iskola működését, hiszen oda továbbra is elsősorban a leveleki gyerekek járnak. A nyári szünidőben az önkormányzat dolgozói felújították az iskola udvarán található kemencét, kifestették az ebédlőt, a konyhát, a folyosókat és a tantermeket.

A Járási Tankerület, az iskola vezetése és az önkormányzat vezetése között a kapcsolat kiváló. Az iskola tanulói, dolgozói a kötelező iskolai feladatok mellett mindig kiveszik részüket a település rendezvényeiből.

Az önkormányzat képviselőtestülete célként tűzte ki, hogy Levelek közoktatási centrummá váljon, olyan településsé, amelynek az iskolájában más települések lakói is szívesen íratják be gyermekeiket.

Az óvoda.2013-ig szervezetileg a Gárdonyi Géza Általános Iskolához tartozott, különálló épületben, 2013-tól azonban az Óvoda önálló intézmény lett Leveleki Kastélykert Óvoda néven. A kicsit szűkös és nem igazán mai kornak megfelelő épületben az óvoda pedagógusok magas szintű szakmai munkát végeznek. Ennek egyértelmű jele, hogy az intézmény befogadóképességéhez mérten minden évben túljelentkezés van. Rövid távon megoldandó probléma az épület lecserélése. Új óvoda épületre van szükség, amelynek helyét az önkormányzat már kijelölte az Ifjúság utcán.

Persze a régi épület sem marad funkció nélkül. Felújítás és átalakítás után helyet adhat majd a Leveleki Szociális Intézménynek, bentlakásos idősek otthonának és esetleg helytörténeti gyűjteménynek is.

Polgármesterré választásomkor már látható volt, hogy a Levelek, Magy, Besenyőd települések között 2007-ben létrejött közoktatási társulás a korábbi formában nem tartható fent. A képviselőtestületek eltérő megoldásokra kényszerültek a növekvő finanszírozási problémák miatt. Különösen Besenyőd helyzete volt kritikus, mert egyre csökkent a helyi tagiskolába járó gyerekek száma. Végül az egyeztető tárgyalások eredményeként a besenyődi iskola felsős tanulói 2012 szeptemberétől a leveleki iskolába járnak. Magy más utat választott. Annak érdekében, hogy nyolc évfolyamos általános iskolát helyben tudja tartani, egyházi fenntartónak adta át az oktatási feladatok ellátását.

2013-ban – sikeres pályázatunknak köszönhetően – napelem táblák kerültek az önkormányzat és az iskola épületeinek tetejére.Ezzel jelentős megtakarítást értünk el a villamos energia fogyasztásban. Ugyanakkor a pályázat segítségével a konyha dolgozói is kellemesebb körülmények közé kerültek, miután felszerelésre került három légkondicionáló készülék az intézményben. Még ebben az évben az önkormányzati hivatal épületébe is felszerelésre került 8 darab légkondicionáló készülék, amelynek segítségével a nyári forró napokon is megfelelő munkakörülmények várják a dolgozókat és a hivatalba érkező ügyfeleket.

Korábban már részben érintettem a közmunka helyzetét. Az új kormány egyik első feladatának tartotta a közmunka rendszerének átszervezését, a segélyek kiváltását közmunkahelyek teremtésével.

2011 októberében vette kezdetét településünkön a START Minta közmunka program. Ennek keretében a mezőgazdasági utak, és a bel- és csapadékelvezető árok rendszerek karbantartását kezdtük el. A programban megújult az önkormányzat raktára (Babtisztító) és új garázs épült annak a teherautónak, amelyet a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázaton nyert el az önkormányzat.

Ezekhez a feladatokhoz kapcsolódott 2012-től a mezőgazdasági termelés, amely során hagymát és burgonyát termeltek a közmunkások. A termés nagyobb részét a közkonyha dolgozza fel, kisebb részét szociális célokra fordítjuk, ill. értékesítjük a település lakosainak. A program jelenleg is tart. Ma már az élelmiszerek széles palettáját termeljük meg: hagyma, burgonya, bab, borsó, zöldség, sárgarépa, uborka, stb.

A Start Közmunka Programnak köszönhetően tudtuk a Rákóczi, a Vörösmarty, a Kossuth és a Virág utca legproblémásabb részeit csapadékvíz elvezető árokkal ellátni. A program lehetővé teszi, hogy folytassuk az építkezést. Igyekszünk azokra az utcákra először árkokat építeni, ahol a legtöbb gondot okozza a hírtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz.

2013-ban a Megyei Hulladékgazdálkodási Társulat pályázatának köszönhetően megtörtént a volt szeméttelep rekultivációja, így egy újabb „sötét foltja” tűnt el Leveleknek.

Nagy gond a 41-es számú főúton való átjutás.2010 őszén az önkormányzat pályázatot nyújtott be körforgalom kialakítására. A pályázatot befogadták, a kiviteli terv elkészült, a körforgalom építési engedéllyel rendelkezik, a kivitelezést a KÖZÚT fogja végezni.

Nehezen lehetett tájékozódni a településen, mert nem voltak utcanév táblák, amelyek az utcákat azonosították volna. Mára ezt a gond már megoldott, mert faragott táblák jelzik az utcákat, de továbbra sincsenek rendben a házszámok. Ezek rendezése, pótlása sürgető feladat.

2012-ben az önkormányzat létrehozta a mezőőrséget.Amellett, hogy újabb két embernek lett munkahelye Leveleken, a földtulajdonosok is elégettek a munkájukkal. Nekik köszönhetően jelentősen csökkent a terménylopás.

2014-ben hozzáfogott az önkormányzat a temető területének rendezéséhez és a ravatalozó felújításához.Első lépésben a ravatalozóhoz vezető út környékét rendezték dolgozóink. Ide platánfák kerülnek és parkosítva lesz a terület. A ravatalozó épületének a felújítása is zajlik. A burkolat és az előtető cseréje a legfontosabb.

2010-től kezdődően odafigyelünk ünnepeink rendszeres megtartására.Idősek világnapja, Nőnap, Március 15., Nemzeti Gyásznap (október 6.), Pedagógusnap, Köztisztviselői nap, Szociális dolgozók napja, Adventi forgatag, Karácsonyi koncert, Magyar Kultúra napja, Falunap és még sorolhatnám a sok rendezvényt. Az önkormányzat, az óvoda, az iskola és a művelődési ház dolgozóinak közös munkája tette lehetővé, hogy az önkormányzat minden rendezvénye sikeresen megvalósuljon.

Még a választás évében felvette az önkormányzat mind két testvértelepüléssel a kapcsolatot. A Kárpátalján (Ukrajna) található Bátyu település új önkormányzata elzárkózott a testvértelepülési kapcsolatok tovább ápolásától. A Felvidéken (Szlovákia) található Boly új önkormányzata viszont szívesen fogadta a megkeresést. Az elmúlt négy esztendőben kölcsönösen részt vettünk egymás rendezvényein, személyes kapcsolatok alakultak.

Fontos, hogy az önkormányzat folyamatosan dokumentálta a település eseményeit. A honlapon (www.levelektelepules.hu) és a negyedévente megjelenő újságban (Leveleki Híradó) folyamatos tájékoztatást kapott a település lakossága a legfontosabb eseményekről, információkról.

Leveleken a közmunkások megdolgoznak a bérükért. Sokszor sok helyen hallom, hogy a közmunkásokkal csak baj van, nem akarnak dolgozni, nem lehet velük szót érteni. Nem állítom, hogy nálunk mindig minden tökéletesen működik, de azt elmondhatom, hogy a leveleki közmunkások fontos szerepet töltenek be a település életében.

Nélkülük nem lenne ilyen szép és tiszta Levelek. Nem készültek volna el járdák, csapadékelvezető árkok, utak. Nem tudtuk volna felújítani az „Önkormányzat Levelek” Kft telephelyén lévő raktárt. Nem lett volna, aki télen eltakarítsa a havat. Az óvodában, az iskolában, a konyhán segítették, segítik az ott dolgozók munkáját. Gondozzák parkjainkat, a sportpályát, a leveleki tó környékét. Munkájukért köszönet jár.

Ugyanakkor ne felejtsünk el köszönetet mondani az önkormányzati hivatalban, az iskolában, az óvodában, a művelődési házban, az orvosi rendelőben, a konyhán dolgozó önkormányzati alkalmazottaknak. Az ő munkájuk nélkül sem az intézmények, sem a település nem működne. Az önkormányzat vezetése, - ha mással nem is – csak azzal tudja megköszönni fáradozásaikat, hogy mindent megtesz azért, hogy - a környező községektől eltérően - senkit ne kelljen elbocsátani. Az elmúlt négy évben – a nyugdíjba vonulókon kívül – senkit nem engedtünk el. Megőriztük, sőt ahol lehetett és kellett bővítettük a munkahelyek számát. Nőtt a dolgozók létszáma az óvodában, a közös önkormányzati hivatalban, az „Önkormányzat Levelek” Kft-ben. Ezekben az ínséges időkben ezt kevés munkáltató, kevés önkormányzat mondhatja el. Mindezt úgy, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete végig stabil volt és az is marad.

Az elmúlt évek a gazdasági válság évei voltak. Nagyon sok leveleki lakos, család érzi meg a mindennapjaiban azt, hogy kevesebb jövedelemből kell megteremteni a mindennapi ennivalóra valót. Az elmúlt négy évben cél volt, hogy átalakuljon a segélyezési rendszer. Azok kapjanak támogatást, akik nehéz helyzetbe kerültek, de saját erőből is törekszenek arra, hogy ebből a nehéz helyzetből kikerüljenek. Ne kapjanak támogatást azok, akik „sült galambnak” tekintik a segélyt és elvárják, mert szerintük az „nekik jár”. Megszűnt az „egyenlősdi”, hiszen mindenkinek más a helyzete és nem mindig megoldás az, ha pénzt nyomunk az emberek kezébe. Elsősorban munkát biztosított az önkormányzat, vagy ha más lehetőség nem volt, akkor is elsősorban természetben nyújtott segítséget. Csak végső eset lehet a pénzbeli segély, és akkor is megfelelő iratanyaggal, indoklással. Az önkormányzat folyamatosan ellenőrizte, hogy a kapott pénzt valóban arra fordítják-e, amire kérték.

 

A JÖVŐ

Most akkor beszéljünk arról, hogy milyen megoldandó feladatok vannak a következő öt évre.

1.    Óvoda építés:

Költség: 150-200 millió Ft

Levelek Nagyközség Önkormányzata elhatározta, hogy a jelenlegi óvoda épület helyett, amely több mint 100 éves épület és eredeti funkciója szerint a Molnár család kastélya volt (belmagassága 4,4 méter, kiosztása szerint sem felel meg az óvodáktól elvárt követelményeknek) új 5 csoportos óvodát épít. Ennek helyszínét már ki is jelölte a Levelek 6/3 hrsz. alatt (Ifjúság utca 3-5.) Az épület terveztetése folyamatban van. Az épületben helyet kap 5 csoportszoba, tornaszoba és egy 600 adagos konyha is, mert a jelenlegi konyha már nem alkalmas a megnövekedett igények (gyermek, szociális, vendégétkeztetés) kiszolgálására. A beruházás várható költsége 150-200 millió forint.

Az új óvoda megépítésével Leveleken egységes helyre a település központjába kerülnének az oktatási intézmények, javulna az intézmények közötti együttműködés, hatékonyabb lenne az oktató és nevelő munka.

2.    A Molnár féle kastély felújítása, átalakítása, új funkció kialakítása:

Költség: 100 millió Ft

Az új óvoda megépítése utána a jelenlegi óvoda épület felszabadul és lehetővé válik olyan funkciók bevitele az épületbe, amelyekre már évek óta nagy igény van a településen.

Az új funkciók közül elsődleges a bentlakásos idős otthon megteremtése. Az épület északi szárnya 15-20 fő idős ember bentlakásos ellátására adna lehetőséget. A szolgáltatásra nagy igény van a településen, mivel bár a szomszédos községekben (Apagy, Ófehértó) működik ilyen intézmény, de azok túlterheltek, nehéz bejutni.

Az épület déli szárnya lehetőséget biztosít a Leveleki Szociális Intézmény kulturált elhelyezésére, valamint közösségi tér és helytörténeti gyűjtemény kialakítására.

3.    „Leveleki Rétes” épületének felújítása:

Költség: 25 millió Ft

Az „Önkormányzat Levelek” Kft 2013-ban megvásárolta a Levelek Főterén álló épületegyüttest. A vásárlással a Kft célja a munkahelyteremtés volt. Az épület felújítása után alkalmassá válik késztermékek előállítására, rendezvények étellel való ellátásra, vendégétkeztetésre. A tervezett foglalkoztatott létszám 10-12 fő.

4.    Orvosi rendelő épületének felújítása, átalakítása:

Költség: 130 millió Ft

Az épületegyüttes az 1980-as évek elején épült jelentős saját erő bevonással és megyei finanszírozással 3 falu összefogásával (Levelek, Magy, Besenyőd).

Az épület napjainkra elavult, felújítása sürgetővé vált. Az elmúlt években az önkormányzat többször is pályázott a kivitelezésre. A sikertelen pályázatok oka többnyire a közös tulajdonlás volt. Ezért Levelek Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években törekedett a tulajdonjog saját kezébe vonására. Besenyőd község tulajdonrészét megvásárolta. Maggyal a tárgyalások megszakadtak. A település vezetése a Leveleki Önkormányzat Képviselőtestületének hivatalos megkeresésére mai napig nem reagált.

Az épület jelenleg helyet ad a Védőnői Szolgálatnak, körzeti gyermekorvosi rendelőnek és két felnőtt körzeti orvosi rendelőnek. Három praxis működik az épületben.

Az épülethez tartozik egy orvosi szolgálati lakás is, amely az elmúlt években kihasználatlanul állt. A felújítás során a lakás átalakításra kerülne: sókamra, laboratórium, infúziós helyiségek, gyermekorvosi rendelő kialakítására kerülne sor a helyén.

5.    Körforgalom építése a 41. számú főút kereszteződédénél:

Költség: ? millió Ft

Levelek Nagyközség Önkormányzata 2010-ben a Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) felhívására pályázatot nyújtott be a 41. számú főút leveleki csomópontjában körforgalom kialakítására. A KKK a pályázatot befogadta, az önkormányzat a tanulmánytervet elkészítette.

2014-ben a leveleki körforgalom terveztetése KÖZOP pályázat keretében kezdődött el. Április 30-ra engedélyeztetési szintű tervdokumentáció elkészült. 2014 augusztustól a körforgalom építési engedéllyel rendelkezik.

A kivitelezés időpontja még bizonytalan.

6.    Kerékpárút építése a 41.számú főút csomópontjától a Tó-Centrumig

Költség: 150 millió Ft

Levelek és Besenyőd község között 2012-ben elkészült egy 2,4 km hosszú hivatásforgalmi kerékpárút.

Ennek végpontja a 41. számú főút leveleki csomópontjánál van. A körforgalom kiviteli tervében szerepel a kerékpárút átvezetése a főútvonal északi oldalára, ahol tovább épülne Levelek nagyközség turisztikai látványosságáig a leveleki Tó-Centrumig, ill. Nyíribronyig.

Indokoltsága: Levelek Nagyközség jelentős turisztikai látványossággal rendelkezik a Leveleki Tó-Centrummal. Itt található strand, kemping, vízisí pálya, szálláslehetőség, vízi sport lehetőség (horgászat, szörf, vitorlázás).

Az elmúlt évek során jelentősen nőtt a terület forgalma. Egyre többen veszik igénybe a szolgáltatásokat, egyre több vállalkozó jelenik meg a területeken különböző szolgáltatásokkal. Új szálláshelyek épülnek.

A kerékpárút megépítése egyrészt szolgálná az ideérkező turisták kényelmét, másrészt a Tó-Centrumhoz vezető útszakaszt is tehermentesítené, biztonságosabbá tenné.

Egyben lenne turisztikai és hivatásforgalmi fejlesztés is, hiszen a településről nagyon sokan találnak odakint munkát, így a munkahelyük megközelítése is könnyebbé és biztonságosabbá válna.

A kerékpárút egyben része a kistérségben megépülő Nyíregyházát Vásárosnaménnyal összekötő kerékpárútnak is. A Baktalórántházai Kistérség polgármesterei már egyeztettek ebben a kérdésben és Nagy Lajost Baktalórántháza polgármesterét a kistérségi társulás elnökét bízták meg a nyíregyházi és a vásárosnaményi kistérség elnökeivel az egyeztetésre, valamint a megyei rendezési terv szerinti tervezés kezdeményezésére.

7.    Leveleki Tó-Centrum fejlesztése:

Költség: 150 millió Ft

Levelek 1995 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős turisztikai látványossága. a 204 ha-os víztározó nem csak a horgászoknak, strandolóknak ad lehetőséget a kikapcsolódásra, hanem a vízi sportok kedvelőinek is.

Jelenleg már lehetőség van wakeboard-ozásra, szörfözésre, kajakozásra, kenuzásra, vitorlázásra, de további vízi sportok megjelenése is várható a tavon.

A korábbi években jelentős beruházások történtek a területen. Aszfaltos utak épültek, kiépült a villamos és ivóvíz hálózat, strandbővítés és kempingépítés valósult meg, ill. részben elkészült a szennyvízberuházás is.

A tovább fejlődésnek azonban jelentős infrastrukturális akadályai vannak:

·         hiányos a közvilágítás

·         csak részben kiépített a szennyvízcsatornázás

·         vezetékes gázszolgáltatás nincs

·         nincs internet hozzáférés

·         az utak jelentős része (5 km) nem rendelkezik szilárd burkolattal

Jelenleg az önkormányzat rendelkezik a halászati jogokkal, az önkormányzat nonprofit kft-je üzemelteti a strandot és a kempinget. Ezek jelentős bevételt termelnek az önkormányzat számára, sok levelekinek biztosítani munkalehetőséget.

Ezek további megőrzése és továbbfejlesztése önkormányzati feladat.

A fejlesztések során a strand jelenlegi pénztárépületét információs ponttá kívánjuk alakítani, ahol egy helyen lehet majd hozzáférni a tó körüli szolgáltatások információihoz. A „halőrház” felújítása és átalakítása szálláshellyé sürgető feladat. A strandot további szociális helyiségekkel, szolgáltatásokkal kell bővíteni.

Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a nyári szezonon kívül is vonzó turisztikai célpont legyen a Tó—Centrum (kilátó építése a tó központi szigetére, kerékpáros túrázási lehetőségek kiépítése, sportpályák (foci, kézilabda, tenisz, stb.) építése).

A strand további látványelemekkel való bővítése (úszó szigetek, sziget-part pontonhíd, úszó vízi játékok, játszótér, stb.)

8.    A KÖZÚT és az önkormányzat által üzemeltetett utak felújítása:

Költség: 250 millió Ft

KÖZÚT által kezelt utak:
Felújítandó:
-    Kossuth u. 2000 m
-    Rákóczi u. 2000 m
-    Táncsics u. 500 m

Önkormányzat által kezelt utak:
Aszfalt réteg nélküli (zúzott kő alappal rendelkezik):
-    Liliom utca 500 m
-    Damjanich u. 500 m
-    Mohosi u. 200 m.
Felújítandó (aszfaltozott):
-    József A. u. 2000 m.
-    Kert u. 500 m.
-    Dohány u. 200 m.
-    Sport u. 200 m.
-    Szegfű u. 200 m
-    Új u. 500 m
-    Mikszáth K. u. 1000 m
-    Virág u. 1000 m.

Ezek közül is kiemelkedik jelentőségében a Táncsics utca, mivel a körforgalom megépítésével (és jelenleg is) a település legforgalmasabb útjává válik.

9.    Járdák, csapadékvíz elvezető árkok építése:

Költség: 250 millió Ft

Levelek nagyközségben az 1970-es évek kezdete óta nem épült járda. A 2010-es önkormányzati választásokat követően pályázati forrásból elkészült egy 2,4 km hosszú kerékpárút, amely Leveleket Besenyőddel köti össze, ill. az önkormányzat saját beruházásában a Kossuth utcán elkészült 1,2 km hosszú járda.

A település belterületi útjainak hossza 25 km. A jelenleg rendelkezésre álló kb. 4 km járda és kerékpárút az úthálózat kevesebb, mint hatod része. A biztonságos közlekedés alapfeltétele a belterületi utak melletti járdák mielőbbi kiépítése.

A település belterületén a csapadékvíz elvezető árkokkal ellátott utak száma sem megfelelő.

A csapadékvíz elvezetése a meglévő utak kb. 50 %-án van meg. A többi úton csak szivárogtató árkok biztosítják a csapadékvíz elhelyezését. Az elmúlt évek START Közmunka programjai során sikerült a csapadékvíz elvezetést megoldani a Vörösmarty, a Rákóczi és a Kossuth utcán. Sürgető a Virág utca, az Új utca, a Dózsa György utca csapadékvíz elvezetése (2,5 km).

10.Temető és ravatalozó felújítása:

Költség: 50 millió Ft

A leveleki temető a római és a görög katolikus egyházak közös tulajdonában van. A ravatalozó az önkormányzat tulajdona. Az önkormányzat és az egyházak között az üzemeltetésre megállapodás köttetett.

A temető jelenleg használható területe lassan betelik, újabb parcellát kell nyitni.

A jelenlegi két parcella közötti út díszburkolásra vár. Ezt az önkormányzat saját bevételei terhére elvégezteti.

A ravatalozó a nyolcvanas évek elején épült. A fából készült nyílászárók tönkrementek, cserére várnak. Az elektromos hálózat elavult. A külső burkolat felújítása szükséges.

A temetőben jelenleg nincs mód az urnás temetésre. Ennek feltételeit is meg kell teremteni egy urnafal megépítésével.

11.A Főtér díszburkolása

Költség: 50 millió Ft

Levelek főtere a környező településekhez képest is kiemelkedően szép. A korábbi önkormányzat vezetése a tér nyugati részét már díszburkolattal látta el. Így a református templom és az iskola előtti részek már látványukban és funkcionalitásukban is megfelelőek.

A keleti terület (a római és a görög katolikus templom közötti terület, valamint a Rákóczi utca kezdete) azonban még felújításra vár. A jelenlegi vegyes (aszfalt és beton) burkolat bár funkciójában megfelelő, de nem illik egy ilyen szintű település központjához.

12.Levelek sportpálya és öltöző bővítése, felújítása (Sport-Centrum kialakítása)

Költség: 250 millió Ft

Levelek nagyközségben a labdarúgás mindig is kiemelt figyelmet érdemelt. A nyolcvanas évek végén az akkori termelőszövetkezet támogatásával a Levelek SE még az NBIII-ig is eljutott. A kilencvenes évektől kezdődően a leveleki labdarúgás folyamatosan lejjebb csúszott, míg sikerült megkapaszkodni a megyei II. bajnokságban.

2010 után a Levelek SE működése átszervezésre került. A korábbi megosztottságot sikerült felszámolni, a TAO-s pályázatoknak köszönhetően jelentős utánpótlásbázis sikerült kialakítani. Jelenleg már több, mint 200 igazolt labdarúgója van az egyesületnek és nyolc csapatot indít a különböző bajnokságokban (utánpótlás, női, felnőtt).

A nyolcvanas években még a termelőszövetkezet által építtetett öltöző már sem méretében, sem funkcionalitásában nem felel meg az igényeknek. Felújításra, bővítésre vár, amelynek tervei elkészültek.

A hivatalos sportéleten túl a település lakossága is igénybe veszi a sportpályát. Este kocogók és focizók veszik igénybe a pályát és környékét, de a korábbi kastélypark a fiatalok kedvenc találkozó helye is.

A továbbiakban a Sport-Centrummá alakításhoz szükséges egy edző labdarúgó pálya kialakítása, egy 60*40-es műfüves pálya megépítése. Jelentős igény mutatkozik a településen egy teniszpálya megépítésére, de terveink között szerepel kosárlabdapálya, röplabda pálya és egy futópálya kialakítása is.

Nyertes pályázata van az önkormányzatnak a lelátók felújítására.

13.Szociális Intézmény tetőszerkezetének cseréje, felújítása, a villanyhálózat korszerűsítése

Költség: 6 millió Ft

A Szociális Intézmény épületének részbeni tatarozása, felújítása a 2000-es évek első felében megtörtént. Ekkor a hetvenes években épült lakásban irodahelyiségeket, mosdókat, mozgáskorlátozott wc-t alakítottak ki. Mozgáskorlátozott parkoló épült és az egész épületet akadálymentesítették.

A felújítás nem érintette a nyílászárók cseréjét, a tető szigetelését és cseréjét, a villamoshálózat felújítását.

A palával fedett tető folyamatosan beázik, a nyílászárókon keresztül befúj a szél, nagyobb áramfelvételkor a kismegszakítók lekapcsolnak.

Az épület felújítása nem válik szükségessé, ha elkészül az új óvoda épület és a jelenlegi óvoda épület (Molnár kúria) felújítása, átalakítása megtörténik.

14.Közös Önkormányzati Hivatal épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje

Költség: 60 millió Ft

Levelek Nagyközség Önkormányzata 1997-ben kezdte el megépíteni az új önkormányzati hivatalt. A régi épület helyén jelentős közmunka igénybevételével készült el az impozáns, akkoriban korszerűnek számító épület.

Azonban az akkori szabványok még nem követelték meg a hőszigetelést, így az épület ebből a szempontból rossz állapotban van.

A nyílászárók cseréje, a külső homlokzat és a padlás hőszigetelése jelentősen csökkentené az épület energetikai kiadását, ill. javítaná az épületben dolgozók munkakörülményeit.

Az épület rendelkezik egy nagy belső átriummal, amelynek megszüntetése javítana az épület hő energetikai gondjain, ill. a dolgozók elhelyezését is jelentősen megkönnyítené.

 

Tisztelt Levelekiek!

A mai világban az egyik legértékesebb dolog a munkahely. Az elmúlt években megtanultuk megbecsülni, tudjuk mit jelent elveszteni. Fontosnak tartom, hogy Leveleken minél több új munkahely létesüljön. Jelenleg az önkormányzat a legnagyobb munkaadó a településen. Ez még jó ideig biztosan így is marad, de remélem, hogy sikerül olyan feltételeket teremtenie az önkormányzatnak, hogy egyre több vállalkozó találja majd megfelelő helyszínnek a települést arra, hogy a már meglévő vállalkozását továbbfejlessze, új munkahelyeket teremtve. Az elmúlt négy évben több vállalkozó is úgy érezte, hogy az önkormányzat megfelelő feltételeket biztosít Leveleken ahhoz, hogy vállalkozását bővítse, vagy új vállalkozásba kezdjen. Bár elsősorban a helyi vállalkozókra számítunk ebben a fejlődésben, de szívesen fogadjuk az olyan nagy beruházások megvalósulását is, mint amelyet Bárány László a Baromfi-Coop és Master-Good cégek tulajdonosa tervez településünkön.

Most büszkén „verhetném a mellemet”, hogy az elmúlt négy évet milyen sikeresen zártuk. De ezek a sikerek nem valósultak volna meg a képviselőtestület tagjai és azok nélkül, akik minden nap körül vesznek, segítik a munkámat. A szüleim, gyermekeim, a polgármesteri hivatal dolgozói, a vállalkozók, a település lakosai és még sorolhatnám. Ki jó szóval, ki tanáccsal, ki a mindennapi munkájával segít. Nem nekem, hanem Leveleknek. Egy ember munkája kevés ahhoz, hogy településünk olyanná váljon, amilyenné mindannyian szeretnénk. Örülök annak, hogy nagyon sokan megértették, hogy a település nem egy emberé, nem egy családé, hanem mindannyiunké.

Tudom, hogy nagyon nehéz időket élünk. A szegények még szegényebbek. Akiknek korábban jobban ment, azoknak is meg kell gondolniuk, hogy mire költenek. Ha változtatni akarunk, ha többet szeretnénk, akkor azt csak közös erőfeszítéssel érhetjük el, egymás segítésével és nem egymás kárára. Ezért fáj, amikor azt tapasztalom, hogy még mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik jobb lesz, ha a falunak rosszabb. Ezért mindent megtesznek, hogy a faluban egy-egy fejlesztést megakadályozzanak, hogy pályázati pénzektől a települést elüssék, vagy a pénz odaítélését megakadályozzák. Hogy még mindig vannak olyanok, akik az önkormányzati funkcióban a megélhetésüket látják és nem azt a munkát, amelyet minden nap a település fejlődéséért kell végezni.

Tudom, hogy az általam felsorolt - megoldásra váró - problémák mellett vannak még továbbiak is. Kérem, segítsenek, hívják fel ezekre is a figyelmemet! Öt esztendő múlva pedig újra elszámolunk, hogy a most megfogalmazott célok közül melyiket és hogyan tudtuk elérni.

Tisztelt Leveleki Polgárok!

A következő öt esztendőben továbbra is a MUNKA és a TAKARÉKOSSÁG fogja jellemezni az önkormányzat tevékenységét. Igyekszünk a mindennapokban kis lépésekkel előre haladni. Ügyes, szorgalmas emberek laknak Leveleken, sok dolgot meg tudunk valósítani mi magunk is. Sőt, sokkal büszkébbek leszünk az eredményekre, melyeket a két kezünk munkájával érünk el.

Remélem, hogy újabb sikeres öt év áll előttünk! Ehhez béke és nyugalom kell. Energiáinkat nem helyi kis csatározásokra kell fordítanunk, hanem Levelekért végzett munkára.

Tegyen meg mindenki mindent azért, hogy magánéletében boldog és sikeres legyen, mert ha Leveleken boldog és sikeres emberek fognak élni, akkor Levelek nagyközség is sikeres lesz.

 

Levelek, 2014. október

 

                          Borsodi László

                                     polgármester

Hírek

Aktuális hírek