Értékelő - 2014-2015. - Borsodi László polgármester írása

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Levelekiek!

2014. október 12-én, vasárnap voltak az utolsó önkormányzati választások Magyarországon és Leveleken is. A választások eredménye ismert, törvényes módon senki sem kérdőjelezte meg.

Engedjék meg, hogy eltérve a korábbi évek szokásától – attól, hogy 2 évente értékeltük az önkormányzat által elvégzett munkát – most 1 év után tegyem ezt meg.

2014. őszén az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális tűzifa beszerzésre. Ez a pályázatunk is sikeres volt, így aztán 371 m3 tűzifával gazdagodott településünk, amelyet elsősorban a lakásfenntartási támogatással rendelkező családok kaptak meg. Viszont további nagyobb igény mutatkozott – főként a nyugdíjasok részéről. Ezt az igényt az önkormányzat saját tűzifa tartalékai terhére próbálta kielégíteni.

Természetesen 2014. őszén és telén is megrendezésre kerültek azok a rendezvények, amelyek a korábbi években már hagyománnyá váltak településünkön. Együtt ünnepeltük az 1956-os forradalom 58. évfordulóját, a szociális dolgozók napját, az egyházakkal és civil szervezetekkel közösen szerveztük az Adventi forgatagot és tavaly is nagy sikert aratott a Karácsonyi koncert.

2014. december végén nagy örömünkre közel 20 millió forintos támogatást nyertünk el a Belügyminisztériumtól a leromlott állapotú sportöltöző bővítésére és felújítására. Ez kiegészítette a Sportegyesület TAO-os pályázatát, amelyből 2015-ben elkészült az új 300 fős lelátó és az „Önkormányzat Levelek” Kft és az alvállalkozók munkájának köszönhetően bővítésre és felújításra került a sportöltöző is.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület 4:3 arányban döntött arról, hogy a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról és az ebből képződött megtakarításból pénzügyi alapot hoznak létre, amelyet pályázat kiírásával osztanak szét a helyi egyházak és civil szervezetek között. A döntésre igennel szavazott Ugyan János, Dr. Turóczy Ferenc, Majláth János és Borsodi László. Elutasította Mudri Imre, Kerekes András, Dr. Mudri Imre Istvánné Dr. Nagy Mária.

Szerencsére a kiírásra beadott pályázatok elbírálásában már a testület egységesen döntött. Így jutott jelentős támogatáshoz a három történelmi egyházon kívül a rendőrség, a polgárőrség, az Életmód az egészségünkért és az Őszi levél nyugdíjas egyesület.

Nagy változás zajlott településünkön - az elmúlt egy évben – az egyházak életében is. Lengyel József plébános úr érkezésével a római katolikus egyházközség élete megváltozott. Családi napok, egyházi rendezvények sokasága színesíti a település életét. A római katolikus templom környezete megszépült.

Természetesen a görög katolikusok és a reformátusok sem akartak lemaradni. Megújult a görög katolikus templom udvara, új kerítés készült. Kicserélték a templom elöregedett ablakait, bejárati ajtaját. A református templom udvara mindig is rendezett volt. A kapott önkormányzati támogatásból tiszteletes úrék hangosítást szereztek be, valamint finanszírozták az egyház települési rendezvényeit.

A három történelmi egyház vezetői között kitűnő kapcsolat van. Esperes, plébános és tiszteletes úr mindig részt vesz a település rendezvényein, képviselik egyházuk helyi közösségét.

2015 első hónapjaiban önkormányzatunk részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett projektben, amelyben a település jövőképét vázoltuk fel közösen. A több alkalomból álló rendezvénysorozat végén sikerült egy olyan közös jövőképet alkotnunk, amely fő irányaira felépítve a település vezetőinek gondolkozását, Levelek sikeres éveknek, évtizedeknek néz elébe:

Első és nagyon fontos Levelek szempontjából a túrizmus és a kereskedelmi lehetőségek fejlesztése. Nagyon fontos cél a közoktatási centrummá válás, olyan színvonalas oktatást kell megteremtenünk, hogy a helyi lakosok ne vigyék el tőlünk a gyerekeiket más településekre tanulni, sokkal inkább más településekről hozzák ide a gyerekeket. Lehetőség szerint egy modern, új óvoda, ami minden követelménynek megfelel. Fontos a település sportcentrum jellegének erősítése, és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.

2015-ben 9 évi előkészítő munka után Apagy község gesztorságával elindult az ivóvízminőség-javító beruházás. Ennek során távvezetéket építettek ki Nyíregyháza és Apagy között. Leveleken kisebb felújításokat végeztek. Sajnos Levelek számára az elvégzett munka nem sok örömöt hozott. A 2015. júliusi üzembe helyezés után nem hogy javult volna a víz minősége, hanem romlott. A Nyírségvíz szakemberei erejüket megfeszítve igyekeztek a felmerülő problémákat orvosolni. Az önkormányzat képviselő-testülete többször is tárgyalta a problémát, a Nyírségvíz vezetői kétszer is jártak nálam egyeztetni a probléma megoldását. Végül a hőség megszűnése és a folyamatos ivóvíz-vezeték mosatás konszolidálta a helyzetet.

De miért is volt szükség a távvezetékre? 2004-ben Magyarország is belépett az Európai Unióba. Ez azzal járt, hogy Magyarországon is kötelezővé váltak azok a szabályok, amelyek az Európai Unióban szabályozzák az ivóvíz minőségét. Ezek alapján a Leveleki Vízműből kitermelt víz ammónia, arzén és vas tartalma meghaladja az engedélyezett szintet. Ez idáig a vízműben szűrőket építettek be és ezek segítségével állították be a víz megfelelő minőségét.  Ez a technológia azonban nagyon drága és rontja a Nyírségvíz üzemi eredményét. Ezért, amikor országosan lehetőség nyílt európai uniós forrásból pályázni ivóvízminőség-javításra, akkor a Nyírségvíz javaslatára Apagy, Napkor, Levelek, Ófehértó, Besenyőd, Magy, Nyíribrony és Nyírtét községek társulást hoztak létre a pályázat elnyerésére. A kivitelezés után már a Nyíregyháza környéki kutakból kapjuk az ivóvizet, amely minden szempontból megfelel az Uniós szabványoknak, azonban az íze egészen más, mint amilyet mi itt Leveleken korábban megszoktunk.

Leveleki víztározó. A mi tavunk, amely oly sok örömet és néha bánatot is tud nekünk okozni. Az idei nyarunk nagyon jól sikerült. A mezőgazdaságból élők kevésbé, de mi nagyon örültünk annak, hogy a nyár során a hőség napok száma (amikor a hőmérséklet meghaladta a 30 fokot) több, mint 30 nap volt. Rengeteg ember láttunk vendégül a gyönyörűen karbantartott strandon, kempingben, apartmanban. A nyár elején sikerült megszerezni az önkormányzat számára a volt 107-es szakközépiskola üdülő épületét, ami szintén sok vendéget fogadott. Szezonkezdet előtt az „Önkormányzat Levelek” Kft finanszírozásával és Majláth Sándor kivitelezésében elkészült egy gyönyörű játszótér is a strandon.

Ugyanakkor viszont nem csitulnak az indulatok a horgászat körül. A jelentős számú horgász nagy többsége elégetten pecázik a tavon. Kikapcsolódnak, jól érzik magukat. Van azonban néhány ember, aki továbbra is az önkormányzatban látja minden baj okozóját, és ennek hangot is ad. Ezeket a hangokat ebben az évben az is felerősítette, hogy 2015. december 31-én lejár az a 15 év, amely alatt Levelek Nagyközség Önkormányzata gyakorolta – egyre eredményesebben – a halászati jogot a víztározón. Míg 2010-ben 8 millió forintos kiadással szemben 8 millió forintos bevétele keletkezett az önkormányzatnak a halászati jog kezeléséből (vagyis 0 forint haszna volt), addig 2014-ben már 10 millió forintos kiadással szemben 16 millió forintos bevétel származott, amely nagyban segítette az önkormányzat és a település működését.

Ebben az évben még nincs végleges adat, de minden arra mutat, hogy még jobb eredményt fogunk elérni. Persze azt is tudja mindenki, hogy elég nehéz időket élünk, és így sokak örömmel kezelnék helyettünk a halászati jogot. Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a Leveleki víztározó halászati jogából származó jövedelem hosszútávon a települést gazdagítsa.

Jelentős változások történtek március 1-vel a szociális ellátásokban. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

-          a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-          az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe került aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

·         alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

·         időskorúak járadéka,

·         alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

·         egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében. A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakult, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható támogatás.

A kötelező állami ünnepeken kívül nagyon sok egyéb rendezvényre került sor ebben az évben is településünkön. A sport- és focibarátok egész télen a Barátság kupát élvezhették, Februárban Retró bálban szórakozhattunk, a művelődési házban is színesedett a rendezvények palettája, március elején a település hölgyeivel együtt ünnepeltük a Nőnapot, a hónap végén az ovisok tornagáláján tapsoltunk, tavasztól kezdve hétvégenként a leveleki labdarúgó csapatoknak szurkolhattunk, április végén már az 5. Halételek főzőversenyét rendeztük meg a kempingben. Az általános iskola gyermeknapot és kulturális gálát szervezett júniusban, a sportegyesület pedig családi napot a sportcentrumban.  Júniusban elballagtak a gyerekek a bölcsődében, az óvodában és az iskolában is. A pedagógusnapot közel 100 nyugdíjas és aktív bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozóval együtt ünnepeltük. Bár az időjárás nem volt mellettünk, de sikeres Falunapot szerveztünk augusztus 20-án. Október elején együtt ünnepeltük az időseket az Idősek világnapján, majd az első alkalommal megszervezett Katolikus bálon kapcsolódhattunk ki.

Természetesen nem csak az önkormányzat és intézményei színesítették Levelek nagyközség életét, hanem a településünkön működő egyházak és civil szervezetek. Örömmel tapasztaltam, hogy az egyházak egyre nagyobb szerepet vállalnak a közösségi élet szervezésében. A civil szervezetek közül is a hagyományosan jól működők továbbra is kitettek magukért, míg azok a szervezetek, amelyek valakinek az egyéni céljainak, vágyainak a megvalósítására jöttek létre, lassan kikopnak, elhalnak, működésük minimálisra csökken vagy teljesen meg is szűnik.

Persze nálunk sem csak szórakozásból áll az élet. A téli közmunka után, 2015. március 1-ével új közmunka program indult Leveleken, korábban még soha nem látott létszámmal (180 fő). A brigádok az év folyamán turizmust szervezetek, települést karbantartottak, mezőgazdasági utakat ápoltak, uborkát termeltek, betonelemet gyártottak, zöldséget-, hagymát termeltek, kátyúzták az önkormányzati utakat, csapadékvíz-elvezető árkokat építettek, kukoricát, napraforgót, szóját és csicsókát termeltek, kiritkították az önkormányzat erdejét, kitisztították a temetővel szemben lévő záportározót. És akkor még nem beszéltem azokról, akik a településen működő intézményekben segítették a munkát: az óvodában, a konyhán, az iskolában, a művelődési házban, a közös önkormányzati hivatalban, a szociális intézményben.

Munkájuknak köszönhetően működött a település, tisztultak meg útjaink. Köszönet jár nekik érte!

A KÖZÚT-tal ebben az évben is jó kapcsolatot ápoltunk. Ennek köszönhetően elkészültek a 41. számú főút csomópontjában a körforgalom építési engedélyes tervei. A kivitelezés már csak attól függ, hogy a Dr. Fodor Ibolya által az ügyészségen a KÖZÚT ellen tett feljelentést mikor vizsgálják ki. Ugyanakkor sikerült elérni, hogy 1000 tonna aszfalt felhasználásával a Táncsics utcát végig, a Kossuth utca legforgalmasabb, legrosszabb állapotban lévő részeit pedig újraaszfaltozzák. Természetesen célunk az, hogy a Kossuth utca további részeit és a Rákóczi utcát is végig sikerüljön leaszfaltozni, hiszen ezek a legforgalmasabb utcáink.

Folyamatosan dolgoznak a dolgozóink azon, hogy a csapadékvíz elvezetést megoldják a településen. Tavaly ősszel a Virág utca legproblémásabb részei, idén a Dózsa György utca árkai újulnak meg, de ha az időjárás lehetővé teszi, akkor idén még sor kerül az Új utca árkainak a burkolására is. Nem csak új árkokat kellett kialakítanunk ebben az évben, hanem a korábban készült árkokat is helyreállítottuk a Hunyadi, a Táncsics, a Mikszáth utcákon.

Elkezdtük az utcák padkarendezését is. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a település lakosai a házaik előtt lévő területeket elhanyagolják. A telkükről a csapadékvizet kivezetik az utcára, a padkát feltöltik így az utakról a csapadékvíz nem tud lefolyni.

Mit kell tudni a házunk előtti közterület karbantartásáról?

·         az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől - megtisztítani

·         az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.

·         A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.

Tisztelt Leveleki Polgárok!

Az elmúlt években azon dolgoztam és velem együtt nagyon sokan azon dolgoztak, hogy Levelek nagyközségről egy olyan kép alakuljon ki, amely azt mutatja, hogy ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes település. Munkánk sikeres is volt. Ezt mutatja, hogy szívesen költöztek hozzánk, nőtt a település lakosságszáma, az iskolába, óvodába járó gyerekek jelentős részét más településekről hozzák a szülők.

A településről az a kép alakult ki, hogy nyugodt, dinamikusan fejlődő, fiatalos település, amely centrum jellegéből adódóan megfelelő környezetet, szolgáltatásokat biztosít az itt élőknek.

Ennek a nyugodt időszaknak vetett véget az, hogy a megválasztott képviselők egy csoportja saját önös érdekeiket szem előtt tartva, bosszúból besározták Levelek település jó hírét, és azt a valótlan képet sugallják – felhasználva szélsőséges médiumokat, politikai pártokat – hogy Leveleken csalnak, lopnak, hazudnak.

Milyen károkat okoznak ezzel? Megosztják a falu lakosságát. Családokon belül, rokonok között alakul ki vita, összetartás helyett a széthúzás fogja jellemezni a települést. A települést kívülről szemlélők szemében Levelek egy zűrös, problémás falu lesz. Nehezebben jutunk forrásokhoz, romlanak a település politikai, gazdasági kapcsolatai.

Ez kell nekünk? Ezt szeretnénk?

„Inter arma silent Musae.” „Fegyverek közt [háborúban] hallgatnak a Múzsák.” A háború nem tesz jót a kulturális életnek.

És nem csak a kulturális életnek, ahogy a latin mondás mondja. Aki háborúzik az nem ér rá dolgozni, az nem épít, hanem rombol.

Én, és a hozzám közel állók építeni szeretnénk Levelek nagyközséget. Nem azért választottak meg a település vezetőjének, hogy romboljak, hanem azért, hogy építsem, közösen építsük, fejlesszük településünket.

Én a továbbiakban is ezt teszem!

2015. október 22.

Borsodi László polgármester

Levelek

Hírek

Aktuális hírek