Római katolikus egyház eseményei - Gyulai Lászlóné írása és képei

Nyomtatóbarát változat

Képek

Településünkön nagyon aktívan működik a római katolikus egyházközösség plébános úrnak köszönhetően. Mióta itt van, azon igyekszik, hogy minél vonzóbb közösség alakuljon ki, az emberek érezzék a szeretet összetartó erejét.

Milyen események voltak, és lesznek még, erről beszél bővebben Lengyel József plébános úr.

-2016-ban a Szentatya meghirdette az irgalmasság évét, ebből az alkalomból a leveleki egyházközség ilyen irányban állította össze az egész éves programot. Ez közel harminc program, ily módon az irgalmasságra hangsúlyozzuk ezt az évet. Fontosnak tartom mindenkivel a megfelelő emberi kapcsolat kialakítását. Igyekeztünk meglátogatni mindenkit, családokat, özvegyeket, akikkel az egyházközségnek kapcsolata van. Bízunk abban, hogy egy ilyen találkozás valaminek a kezdete nem pedig a vége, és nem megáll az a kapcsolat, hanem inkább elmélyül. Azért fontos ez nekünk, hogy 2014. augusztus 1-vel mikor engem ide helyeztek az óta, az önkormányzattal nagyon jó, baráti kapcsolatban vagyunk. Ebben a kapcsolatban sokat jelent, hogy baráti kapcsolatban vagyunk Borsodi László polgármester úrral. Tudunk együtt gondolkodni és ebben a közös gondolkodásban Leveleknek a jövője az, ami mindig előkerül és középpontban áll. Ezért igyekszünk a közös programok szervezésében egymást támogatni, mert nekünk fontos a leveleki lakosság számának a növekedése, ezáltal van jövője a településnek. Ha jövője van a településnek, akkor jövője van az egyháznak, és nemcsak temetni fogunk, hanem egyre több fiatal fog itt letelepedni, ezáltal több lesz a házasság így több lesz a keresztelő. Amikor az irgalmasságról beszélünk akkor fontos, hogy egymás értékeit lássuk meg, erre építsük föl a jövőt. Ezért jó mikor látjuk a polgármester nyitottságát, őszinteségét, látjuk, hogy igyekszik támogatni az egyházakat nemcsak igyekszik, hanem támogatja is a jelenlétével és az önkormányzat képviselőtestületének azzal a határozatával, hogy fölajánlották a tiszteletdíjukat, amiről ők lemondtak a választás kezdetétől fogva. Ez által a felajánlott összeg úgy áll a szervezetek rendelkezésére, hogy magasabb szinten tudnak működni. Nekünk ez azért jó, mert ez által tudunk jövőt tervezni és építeni. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő hónapok és évek programjai ez által előbbre viszik a településünk fejlődését, így ki tudunk lépni azokból a határainkból ahol nem csak azt, érezzük, hogy vannak nehézségeink problémáink, hanem vannak örömeink is, mert ezek a programok ezt a célt szolgálják, ezért vagyunk hálásak településünk polgármesterének és a képviselőtestületnek.

Az irgalmasság évében azon túl, hogy meglátogattunk mindenkit, torkos szombatot szerveztünk nagyböjt kezdete előtti hétvégén, amiből már hagyomány lett, hiszen tavaly is megtartottuk és bízunk benne, hogy a további években is meg tudjuk szervezni. Balázs áldás, hamvazkodás után együtt éreztünk azokkal, akik a tavalyi évben elvesztették szeretteiket, közösen imádkoztunk az elhunytakért és a gyászolókért, hogy vigasztalódjanak. De megjelent az öröm is a fájdalom és a gyász mellett, hiszen a jubiláló házaspárokért imádkoztunk.

A hagyományoknak megfelelően az irgalmasság évében fontosnak éreztük, hogy Jézus azt mondja legyetek olyanok, mint a gyermekek. Nagyon jó volt a gyerekekkel közösen kirándulni ezzel megköszönni a gyerekeknek az elmúlt évben nyújtott segítségüket azért, hogy az egyház élő maradhasson. A további hagyományokat is felelevenítettük meghívtuk a gyerekeket a tojásfestésre, ami után együtt hordoztuk a keresztet a gyerekekkel a település keresztútján ahol a stációk imádságát a gyerekek, a fiatalok olvasták. Ezt megelőzte a lelkigyakorlat ahol fontos volt a bűnbánat a hazatérés a tékozló fiú által, a megbocsátás, mert az irgalmassághoz tartozik, hogy meg kell tudni bocsátani.

A megbocsátás alapja az elfogadó szeretet, jó lenne, ha ezt tudnánk a mindennapjainkban megélni!

Hírek

Aktuális hírek