Nagyhét a római katolikus templomban - Gyulai Lászlóné írása és képei

Nyomtatóbarát változat

Képek

Tojásfestés, keresztút, barkaszentelés

A húsvétot megelőző hét a nagyhét, amit a római katolikus hívek méltóképp ünnepeltek. Virágvasárnapot megelőző szombaton délelőtt a gyerekeknek tojásfestés volt a plébánia udvarán, majd elkészítették a húsvéti barlangot, amit húsvét első napján minden szentmisére érkező a templom bejáratánál megnézhetett. Délután Lengyel József plébános úrral a hívek közösen végezték településünkön a keresztutat, a stációknál szintén a gyerekek olvasták Jézus szenvedéstörténetét. Másnap virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére barkaszenteléssel kezdődött a szentmise minek keretén belül a hívekből álló énekkar a Passiót énekelte el. Nagycsütörtök az utolsó vacsora és az Eucharisztia emléknapja. Ebben a szentmisében a Dicsőség éneke után a harangok elnémulnak egészen a nagyszombatig, a prédikáció után plébános úr megmossa 12 felnőtt keresztény férfi lábát. Nagypénteken Krisztus keresztre feszítésének emlékére dísztelen a templom plébános úr csöndben vonult be, majd leborult az oltár előtt, felolvasta Jézus szenvedéstörténetét majd a kereszthódolat következett. Nagyszombat este a templomudvaron a tűz megszentelésével kezdődött a szertartás erről a megszentelt tűzről gyújtotta meg plébános úr a húsvéti gyertyát. A szentlecke olvasása előtt megszólaltak a csengők és a harangok, plébános úr megszentelte a húsvéti gyertyát és a keresztvizet, majd két felnőtt megkeresztelése következett, akik egy éve tudatosan készültek a keresztségre. Miután részesültek a keresztség szentségében, ebben a szentmisében külön engedéllyel elsőáldozók lettek és bérmálkoztak. A szentmise a feltámadási körmenettel fejeződött be.

Hírek

Aktuális hírek