Polgárőrség évértékelő taggyűlése - Gyulai Lászlóné írása és képei

Nyomtatóbarát változat

Képek

Évértékelő, évzáró taggyűlését tartotta az Obsitos Polgárőr egyesület, amin a tagságon kívül meghívott vendégek is részt vettek. Majláth György az egyesület vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Szűcs Ferencnek az egyesület titkárának a pénzügyi beszámoló megtartására. A tagság több mint fele jelen van a gyűlésen ezért az határozatképes. Megválasztották a jegyzőkönyv vezetőjét és a hitelesítőket, ismertették a napirendi pontokat. Az első napirendi pontban az elmúlt év pénzügyi beszámolója következett, amit az egyesület titkára tartott meg.

A polgárőr egyesületet 2007.06. 26-án jegyezte be a Sz.Sz. B. megyei bíróság, az egyesület besorolása közrend, közlekedésbiztonság, bűncselekmények megelőzése és a baleset megelőzés, bűn alkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése. A rendőri a rendvédelmi szervekkel valamint az önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Majd tételesen ismertette a bevétel- kiadás egyenlegét a tagsággal, az eszközbeszerzést, amivel az egyesület tárgyi feltételei bővülnek. Mindezek tudatában a kezdetekhez hasonlítva az egyesület kb. 7,5-8 milliós vagyonnal rendelkezik, amiből a legnagyobb érték az új szolgálati jármű. Ez egy biztos alapot ad a továbbiakhoz egy magasabb szint felé, új tagok felvételével, képzettebb energikusabb egyesületi tagok hozzá állásával, ami rajtuk múlik és bízik benne, hogy ez megvalósítható.

A tagság a 2015-ös pénzügyi beszámolót elfogadta.

Következő napirendi pont Majláth György egyesületvezető évértékelő beszámolója.

Tettük a dolgunkat ugyanúgy, mint az elmúlt években,a téli hónapokban fokozottan figyelünk az idősebbekre, az erdők fasorok figyelése a falopások visszaszorítása, közeledik a májusfa állítás ideje ilyenkor a nyárfaerdőket fokozottan figyeljük. Próbálunk tanácsot adni, a fiatalok beszéljék meg az erdő tulajdonossal, hogy a gyengébb fákat engedjék elvinni így nem tesznek károkat a meglévő erős ültetvényekben. Beindulnak a nyári zenés szórakozóhelyek, tanácsot adunk a közlekedéssel kapcsolatban számukra. Településen belül a rendezvények biztosítása, már hagyományosan mi biztosítjuk a Honvéd suli emlékmenet útvonalát, mindenszentekkor a temető biztosítása, karácsonyi forgatagban biztosítás, sőt büszkén mondom, hogy az egész napos Mikulásról is mi gondoskodunk, kerékpáros emléktúra útvonal biztosítása. Az elmúlt időben több ittas vezetőt szűrtek ki a rendőrök, nem tesznek kivételt senkivel szemben.

Hozzászólásokban először Estefán László a bűncselekmények folyamatos csökkenéséről számol be, a lakosságot irritáló és a biztonságérzetét sértő cselekmény az elmúlt évben nem történt. Az elmúlt évben a rendőrség nagyobb területen teljesít szolgálatot új településeket csatoltak hozzájuk, megköszönte a közös munkát és a családi hátteret.

Váradi László egy két dolgot emelt ki, a támogatás ebben az évben is van, az igény be van adva nem tudjuk mennyit fogunk kapni, a felszereléssel kapcsolatban kéri a tagokat a meglévő eszközök megbecsülését, vigyázzanak rá mint a saját tulajdonukra. A szabályok betartása a szolgálattal kapcsolatban, az intézkedési jogukra, az idegen személyek fokozott figyelése. Felhívja a figyelmet az ittasan vezető polgárőrökre is ugyanúgy vonatkoznak a büntetések, mint a civilekre. A megyei polgárőrszövetség elnöke Somogyi János jókívánságait küldi mindenkinek, egyben megköszöni az elvégzett munkát, ott volt az évértékelő beszámolón ahol Sz.Sz.B megye már harmadik alkalommal végzett az első helyen ez által, a Szabolcs megyei polgárőrök értékelése csillagos ötös.

Borsodi László szerint az egyik legaktívabb egyesülete a polgárőrség településünknek és munkájuknak köszönhetően a közbiztonság nagyon jó, csökken a balesetek száma. Örömét fejezi ki, hogy az egyesület folyamatosan fejlődik, tárgyi eszközökben odafigyelésben, munkakultúrában egyaránt. Megemlíti, hogy a polgárőrség ötlete és kezdeményezője Hajdó Attila volt, ő mondta, hogy ezt meg kell csinálni Leveleken. Azóta már tíz embernek van rendészeti vizsgája településünkön, közülük öt halőr, kettő mezőőr, és három közterület felügyelő. Nagyon jó, hogy van ez az egyesület és reméli a 10 éves jubileumot is közösen ünneplik meg majd jövőre.

Laskai Tiborné, mint Besenyőd polgármestere az ottani lakosok nevében köszöni a munkát szeretné, ha több Besenyődi lakos is csatlakozna a polgárőrséghez. Anyagi támogatásban az adójuk 1%-át tudja felajánlani segítségül és az önkormányzattól is megpróbál segíteni. Szemléletváltás történt azáltal, hogy az emberekben tudatosult, hogy a polgárőr nem fizetett alkalmazott.

A beszámolót elfogadták majd a 2016. első negyedévi beszámoló következett Majláth Györgytől. Egyre jobban bekapcsolódnak a NAV munkájába, hatósági tanúnak kérik fel őket különböző eseményekhez, személygépkocsi lefoglaláshoz, halálos balesethez.

Sikeres munkájuk elismeréséért jutalmak átadása következett, majd a közös vacsorával zárult a taggyűlés.

Hírek

Aktuális hírek