Tájékoztatás a közmunkaprogramról

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A közfoglalkoztatási jogviszony mellett folytatható egyéb kereső tevékenységek tárgykörben az alábbi tájékoztatást adom.

A közfoglalkoztatott az adórendszeren kívüli háztartási munkán, továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által szabályozott alkalmi és idénymunkán, valamint a rövid időtartamú – legfeljebb 120 napig tartó – munkaviszonyon kívüli egyéb kereső tevékenységet a közfoglalkozatási jogviszony fenntartása mellett nem folytathat, ellenkező esetben az állami foglalkoztatási szerv törli az álláskeresők nyilvántartásából, a közfoglalkoztató pedig a törlésről való tudomásszerzést követően köteles azonnali hatállyal megszüntetni a közfoglalkoztatási jogviszonyt.

Megbízási jogviszonyt akkor létesíthet a közfoglalkoztatott személy, ha az rövid idejű kereső tevékenységnek minősül, azaz a jogviszony időtartama nem haladja meg a 120 napot. A megbízó ebben az esetben sem lehet azonos a közfoglalkoztatóval.

A közfoglalkoztató ilyen esetben köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni és kiadni. A fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a közfoglalkoztatási jogviszony nem szűnik meg, csak szünetel.

A fizetés nélküli szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejű munkaviszonyról szóló munkaszerződést (megbízási szerződést) − a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább 2 munkanappal − a közfoglalkoztatónak bemutatja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatott számára közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan biztosított képzés vagy munkaerő-piaci szolgáltatás ideje alatt.
 
A fentieken kívüli egyéb kereső tevékenységet közfoglalkoztatási jogviszony mellett nem lehet folytatni.

Forrás:

A Közfoglalkoztatási Portál Gyakran ismételt kérdek menüpont „Lehet a közfoglalkoztatás mellett más jogviszonyban munkát végezni?”:

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/lehet-a-kozfoglalkoztatas-mellett-mas-jogviszonyban-munkat-vegezni

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

                                              Dr. Kiss Béla hivatalvezető

                                                nevében és megbízásából

 

                                                      Papp Sándor s.k.

                                              hivatalvezető helyettes

Hírek

Aktuális hírek