Templomszentelés 2016. október 9. vasárnap - Gyulai Lászlóné írása és képei

Nyomtatóbarát változat

Képek

Ünnepi szentmisére gyülekeztek a hívek vasárnap délután a római katolikus templomban. Ünnepi és egyben különleges mise volt ez megtisztelte jelenlétével településünket Palánki Ferenc püspök atya. Nagy változások építkezések kezdődtek a nyáron, a plébánia területén, köszönhetően az elnyert támogatásnak, ami lehetőséget adott a felújítási munkálatoknak. Átfestésre került a templom belseje szinte egy új templomot tudhat magáénak a katolikus közösség. Az udvaron levő garázsból egy közösségi házat varázsoltak, ami helyet biztosít különböző rendezvények megtartására. A plébánia emelete is átalakult teret kapott egy előadóterem, és egy gyereksarok is. Az előadóterem korszerű számítástechnikai berendezésekkel gazdagodott. A vasárnapi szentmise a papság bevonulásával kezdődött, majd a püspök urat köszöntötték településünk fiatal hívei. Püspök úr megköszönte a szívből jövő fogadtatást, majd áldást kért templomunkra, életünkre. Először megszentelte a vizet majd a szentelt vízzel felszentelte a felújított templomot. Folytatódott a szentmise püspök úr szentbeszédével, ami közvetlen, egyszerű mindenki számára érthető volt.” Milyen jó dolog az, ha a szülők nagyszülők megtanítják a gyerekeknek, hogy tudjanak megköszönni dolgokat. Tudjunk mindig köszönetet mondani többek között azért, mert függünk másoktól, rászorulunk egymás segítségére, arra, hogy egymást megtartsuk és szeressük. Segítsük egymás boldogulását, az ilyen összefogásnak az eredménye egy-egy templom megújulása, egy-egy közösség megújulása. Ez lenne az Isten országa, hogy megtartsuk egymást a szeretetben, a hitben.”

A szentmise végén Lengyel József plébános úr hirdetése következett, megköszönte az előkészületi munkában részt vevők segítségét, tolmácsolta elődjének, Károly atyának köszöntését püspök atya, a pap testvérei és a hívek számára. Végül külön köszöntötte a megjelent paptestvéreit, az új református tiszteletes urat Simon Döme Andrást minden jót kívánva neki és kedves feleségének. Köszöntötte polgármester urat és a képviselőtestület tagjait az intézmények vezetőit és dr. Kiss Bélát a járási hivatal vezetőjét. Újra köszöntötte Palánki Ferenc püspök atyát kérte érezze jól magát Leveleken körünkben, érezze otthon magát egyházmegyénkben. Megköszönte a felújítási munkákban részt vevők munkáját, Kemény László úrnak a számítógépek beüzemelése az ő és munkatársai érdeme, és Minya László munkáját is kiemelte. Köszönteni szokta a név és születésnaposokat most mintegy véletlenszerűen éppen püspök úr névnapja volt.

Püspöki áldással és a papság kivonulásával ért véget a szentmise.

Hírek

Aktuális hírek