Értékelő 2016 - Borsodi László polgármester írása

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Leveleki Polgárok!

Hagyományainknak megfelelően – mivel az év vége közeledik – tekintsük át, hogy mi történt Leveleken az önkormányzat szemszögéből ebben az évben.

2015. decemberében a két ünnep között jegyző asszony összehívta a helyi választási bizottságot. Erre azért volt szükség, mivel a 2014. októberi önkormányzati választáson megválasztott képviselők közül egyiket a munkaügyi bíróság – méltatlanság miatt – kizárt a képviselő-testület tagjainak sorából, míg egy másik megválasztott képviselő – elfoglaltságára hivatkozva – lemondott képviselői mandátumáról.

A helyi választási bizottság a 2014. évi önkormányzati választások eredményét megvizsgálva a választáson hetedik és nyolcadik legtöbb szavazatot elért Bakos Zsoltot és Terbócs Lászlót kérte fel nyilatkozatra, hogy vállalják-e a képviselő-testületi tagságot. Bakos Zsolt vállalta, így a képviselő-testület tagja lett, míg Terbócs László nem vállalta a felkérést. Ezért a választási bizottság – a kilencedik helyen végző - Ancsák Bélát kérte fel nyilatkozattételre. Ancsák Béla vállalta az önkormányzati képviselő-testületi tagságot.

Az év első hónapja csöndesen telt. A hónap elején véget ért a szociális tűzifa kiszállítása a rászorulók részére és elkezdődött az önkormányzat erdejéből - ritkítás során – kivágott tűzifa értékesítése.

2016. év legnagyobb, legtöbb figyelmet kiváltó történése a Leveleki Víztározó halgazdálkodási jogára kiírt pályázat volt. 2001-től 2015. december 31-ig Levelek Nagyközség Önkormányzata volt a halgazdálkodó a víztározón. A Leveleki víztározó állami tulajdonban van. Nagysága 240 hektár, amelyből maga a tó kb. 160 hektár. 15 évente a Magyar Államot képviselő Földművelésügyi Minisztérium pályázatot ír ki az állami vízterületek halgazdálkodási hasznosítására. Így történt ez 2016-ban is. A pályázat 2016. április 5-én jelent meg, a beadási határidő 2016. április 25-e volt. A beadási határidőig három pályázat érkezett be. Levelek Nagyközség Önkormányzata mellett a Leveleki Horgászegyesület és a Nyírségi Hal és Vad Kft adta be a pályázatát. A horgászegyesület pályázatát kizárta a minisztérium, mivel az egyesület nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek. A feltételeknek megfelelt két pályázat közül - a kiíró földművelésügyi miniszter – a Nyírségi Hal és Vad Kft pályázatát hirdette ki a pályázat nyertesének.

Ez a döntés sok vitát váltott ki 2016 évben. Az önkormányzat számára jelentős (több milliós) bevételkiesést jelentett, míg a horgászok számára bizonytalanság időszaka következett el. Szerencsére azóta az új hasznosító már - szakmai alapokra helyezve - elkezdte a munkát, ezáltal a tó körül is kezdenek megnyugodni a viszonyok.

Az önkormányzat képviselő-testülete ebben az évben is tartotta magát – az előző évi döntéséhez – hogy a képviselők nem kapnak tiszteletdíjat. A tiszteletdíjra fordítható összeget – pályázat alapján – támogatásként szétosztottunk a helyi történelmi egyházak és civil szervezetek között. Így a három történelmi egyház mellett támogatást kapott az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület, az Életmód az Egészségünkért Egyesület, az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület, és jutott támogatás a Baktalórántházai Rendőrőrsnek és a Mentőszolgálat Baktalórántházai Kirendeltségének is.

Az év folyamán a római és a görög katolikus egyházak helyi közösségei a templomok felújítására fordították a támogatást. Az önkormányzati támogatásból - pályázatokból és saját forrásból kiegészítve – megújult mindkét katolikus templom belseje. A római katolikus plébánia felső szintjén közösségi tér jött létre, míg a garázsból gyermekfoglalkoztató lett.

Bár az októberben megrendezett Idősek Világnapi rendezvényre közel 500 fő 60 év feletti leveleki lakosnak küldtünk ki meghívót, a településünkről nem mondhatjuk el, hogy elöregedő, fogyatkozó település lennénk.

Levelek lakosságszáma 2016. január 1.-én 3002 fő volt. Ez köszönhető a magas születésszámnak (2015-ben több, mint 30 gyerek született), valamint annak, hogy településünk minden olyan szolgáltatással rendelkezik, amely vonzóvá teszi azok számára, akik hozzánk kívánnak költözni.

Szolgáltatásaink közül kiemelkedik a közoktatásunk. Településünkön megoldott a bölcsődei, az óvodai és az általános iskolai elhelyezés, nevelés. Mindegyik intézményben magas színvonalú munka folyik, amelyet az is bizonyít, hogy a környező településekről is sok gyereket hoznak intézményeinkbe a szülők.

Egészségügy területén is magas színvonalú ellátást nyújt településünk. A két felnőtt háziorvosi körzet mellett házi gyermekorvosi körzet is működik. Van fogászati rendelő és gyógyszertár is településünkön. Az áldott állapotban lévő anyukákra és az újszülöttekre felkészült védőnők vigyáznak.

A Szociális Intézmény dolgozói maximális odafigyeléssel törődnek az elesettekkel, rászorulókkal. Az ő munkájukat egészíti ki a református Szeretetszolgálat gondozónőinek elhivatott munkája.

Levelek jelentős kereskedelmi központtá lett. A piac és környéke hetente hat napon keresztül településünk és a környező települések lakónak kedvenc bevásárló helyévé vált. Tovább erősíti településünk kereskedelmi központ jellegét, hogy jól működő Gazdabolt és kettő TŰZÉP telep is van már Leveleken.

A Közös Önkormányzati Hivatal és az „Önkormányzat Levelek” Kft dolgozói – a képviselő-testület döntései után - mindent megtesznek azért, hogy településünk haladjon, fejlődjön. Jegyző asszony irányításával 2016-ban a hivatal dolgozói közel 20 pályázatot készítettek elő és küldtek el határidőre. Tették mindezt úgy, hogy emellett a napi munkájukat is elvégezték. Több sikeres pályázatunk is van már: szociális támogatásra, önkormányzati kiegészítő támogatásra, szociális tüzelőre nyertünk el támogatást, de leginkább annak a 40 millió forintos támogatásnak örülünk, amelyből a volt Leveleki Rétes épületét felújíthatjuk és konyhává alakíthatjuk 2017-ben.

Uniós forrásokra is pályáztunk. Óvoda építésre, az orvosi rendelő felújítására, energetikai beruházásokra (Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Szociális Intézmény épülete), turisztikai fejlesztésekre a Leveleki Víztározónál. Ezekről jelenleg még nincs döntés.

Ebben az évben is szorgalmaztuk a képviselő-testülettel együtt a körforgalom megépítését a 41. számú főút csomópontjában. A pályázó ott a Magyar Közút. Sikerült elérnünk, hogy a csomópont átalakítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítsák.

Március 1-től új közmunka program indult. A Start közmunka program mellett hosszú távú közmunka programban is foglalkoztattuk az embereket, ill. a Baktalórántházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával közösen több tanfolyamot szerveztünk a Váci Mihály Művelődési Házban.

Az idei közmunkaprogramban több, mint 200 dolgozó vesz részt. A korábbiakhoz képest a legnagyobb újdonság a közfoglalkoztatásban az állattartás megjelenése volt településünkön. Nyár közepére elkészült az 1000 előnevelt csirkét befogadni képes állattartó telep. Augusztus első hetében meg is érkezett az első 1000 darab előnevelt csirke.

A közmunka programban megtartottuk a korábbi években már jól bevált elemeket. Település karbantartás, belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, mezőgazdasági termelés, helyi sajátosságra épülő program (turizmus), belterületi utak karbantartása.

Továbbra is azt mondhatom, hogy Levelek Nagyközségben jól működik a közfoglalkoztatás. Dolgozóink értékteremtő munkát végeznek. Munkájuk eredménye minden napos életünket teszi könnyebbé (burkolt árkok kialakítása, csirkenevelő telep építése, filagória építése a kempingben, parkoló kialakítása, mezőgazdasági utak karbantartása, a település közterületeinek ápolása, intézményeinkben dolgozók munkájának segítése, stb.).

A mezőgazdasági programban az állattartás mellett paprikát, uborkát, zöldségféléket, kukoricát és napraforgót termeltünk.

Új mezőgazdasági eszközöket (traktort, öntöződobot, permetezőt, stb.) szereztünk be.

Ebben az évben a mezőgazdasági termelésünket erősítette az a sikeres pályázat is, amelyet az önkormányzat az „Élelmiszer Lavina” Programra nyújtott be az Élelmiszerbank Egyesülethez. Ebben a pályázatban az önkormányzat fél hektárra való hagyma vetőmagot és fél hektárra való ültetni való burgonya gumót kapott. A megtermelt élelmiszer egy részét a művelésben részt vevő rászorultak között osztottuk ki, másik részét az önkormányzat konyhájában dolgozzuk fel a szociális és gyermekétkeztetésben.

Ez évben is sok szép közös ünnepet tartottunk településünk lakosaival. Ebben az évben is sor került a már hagyományosan megrendezett Magyar Kultúra Napjára, Nőnapra, Költészet Napjára, Magyar Népmese Napjára, Halételek főző versenyére, Kihívás napjára, Kerékpártúrára, Augusztus 20-i kenyérsütésre és szentelésre, Idősek Világnapi rendezvényre, az Adventi Forgatagra, de még előttünk vannak az adventi gyertyagyújtások és a Karácsonyi Koncert.

Természetesen nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink megtartására is sor került. Március 15., Október 23., Október 6., Mindenszentek. Köszönjük a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Leveleki Kastélykert Óvoda dolgozóinak és tanulóinak aktív közreműködését a rendezvények megtartásában.

Leveleken ebben az évben került sor először tojásfa állításra. A teljesen civil kezdeményezésnek köszönhetően a húsvéti ünnepkör is a települési programok részévé vált.

Az önkormányzaton kívül nagyon sok rendezvényt szerveztek a történelmi egyházak és a civil szervezetek is. Az ő munkájuknak köszönhetően is pezsgő kulturális élet folyt egész évben Leveleken. A három történelmi egyház vezetői között kitűnő a kapcsolat. Esperes, plébános és tiszteletes úr is rendszeresen részt vesz a település rendezvényein, résztvevői a település közösségi életének.

Nagyot léptünk előre a közterületeink rendjének biztosításában is. A képviselő-testület elfogadta a Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, megalakult a Településőrség, amely a Polgárőrséggel közösen biztosítja a Leveleken lakók biztonságát és éjszakai nyugalmát. A Magyar Közúttal közösen sikerült újraszabályozni a Rákóczi utca legforgalmasabb szakaszának (a Piactól az Óvodáig tartó szakasz) közlekedési, parkolási rendjét. A sebességkorlátozó és megállni tilos táblák, a településőrök és rendőrök hatékony fellépésével együtt garantálják településünk legforgalmasabb útszakaszán a biztonságos közlekedést.

A Levelek Sportegyesület is kitett magáért az idén. Az utánpótlás korú csapataink közül kettő is bajnoki címet szerzett, míg a felnőtt csapatunk negyedik helyezést ért el a Megyei II. osztályban. Továbbra is nagyon sokan veszik igénybe a sportpályát és a sportcsarnokot.

Persze azért vannak gondjaink is. Sok olyan dolog van még Leveleken, amely nem működik tökéletesen, felújításra szorul, javítani kell vagy újat kell helyette építeni. A képviselő-testület, az önkormányzat vezetői és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy településünk évről évre fejlődjön. Ebben az évben is sok szép eredményt értünk el, de nem vagyunk elégedettek, mert nem mindig tudunk olyan lépésekben haladni, mint amilyenben szeretnénk.

És persze mindig vannak elégedetlen emberek is. Ez nem baj, ha ezzel segítik a település fejlődését. De ha csak azért teszik mindezt, mert az egyéni érdekeik szemben állnak az önkormányzat, a közösség érdekeivel, akkor ez a magatartás nem tolerálható.

Már javasoltam, hogy ezek az emberek ne csak a szájukkal tegyenek a településért, ne a rendőrségre, a bíróságra menjenek feljelentést tenni, hanem mutassák meg, hogy ők mit tudnak a településért tenni. Mutassanak pozitív példát!

Nem csak településvezetői székben ülve lehet tenni Levelekért! Ezek az emberek mutassák meg, hogy a civil életben is tudnak sikeresek lenni, és tegyenek azokért a közösségekért, amelyek a számukra a legfontosabbak. Legyenek példás családtagok, egyházi vagy más civilszervezetek meghatározó segítői, a közért ténylegesen tevékenykedők. Vegyenek részt a település rendezvényein, segítsék az összefogást és a közös feladatok megoldását.

Tisztelt Levelekiek!

Lassan véget ér a 2016-os esztendő is. Bár még hátra van egy hónap az évből, amely még rengeteg munkát tartogat számunkra, de lassan mindenki – legalább lélekben – készül az ünnepekre.

Levelek Nagyközség Önkormányzata nevében mindenkinek áldott, békés ünnepeket és eredményekben gazdag 2017-es esztendőt kívánok!

Levelek, 2016. december 7.

 

                                                                               Borsodi László

                                                                                 polgármester

Hírek

Aktuális hírek