SZOCIÁLIS TŰZIFA

Nyomtatóbarát változat

2017. január 2.-tól (hétfő) lehetőség van kérelmet benyújtani szociális tűzifa természetbeni támogatás igénylésére. Beadási határidő: 2017. január 16. (hétfő).

A kiosztható mennyiség 60 m3.

Levelek Nagyközség Önkormányzatának 13/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján Levelek Nagyközség Önkormányzata kérelemre legfeljebb 1 erdei m3 kemény lombos fa-fajtájú tűzifát biztosít házhoz szállítva, szociális tűzifa természetbeni támogatás formájában a Belügyminisztériumi támogatói okirat alapján nyújtott támogatás terhére Leveleken élő állandó lakosoknak háztartásonként, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 28.500.- Ft/fő összeget, illetve egyedül élők esetében a 42.750.-Ft-ot.

Az elbírálás során figyelembe vesszük, hogy az igényelő 2016-ban részesült-e emelt lakásfenntartási támogatásban, illetve kapott-e 2016. decemberében szociális tűzifa természetbeni támogatást. Mindkét esetben az igénylő lakcímét vizsgáljuk.

Az igények elbírálására és a kiszállításra 2017. január 17. után kerül sor. A kérelmek beérkezésének sorrendje nem befolyásolja az elbírálás és a kiszállítás időpontját.

Az igényléshez szükséges nyomtatványt Levelek Nagyközségi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának (Levelek, Rákóczi. u. 2.) előterében lehet átvenni.

A kérelmeket Csikné Bujdos Edit szociális ügyintézőnél kell benyújtani.

Levelek, 2016. december 30.

Borsodi László polgármester

Hírek

Aktuális hírek