Magyar Kultúra Napja 2017. január 22. Levelek 950 éves.

Nyomtatóbarát változat

Képek

Kedves Vendégeink!

Mint az előttem szólók már többször is elmondták Levelek nagyközség 2017-ben ünnepli fennállásának 950. évfordulóját.

Hogy miért is fontos az, hogy ezt az évfordulót kiemelten ünnepeljük?

Először is azért, mert kevés település mondhatja el, hogy bizonyítottan ilyen távoli múltban vannak a gyökerei.

Másodszor azért, mert az itt élőknek és az innen elszármazottaknak nagyon fontos, hogy büszkék legyenek Levelekre, hogy az itt élők érezzék, hogy nem csak a település tehet értük, hanem ők is tehetnek a településért. Ezt hívják idegen szóval lokálpatriotizmusnak.

Dr. Németh Péter professzor úr, Borsodi László igazgató úr és Dávid József tanár úr már felvillantotta településünk múltját. Előadásaikból kiderült, hogy miért is közel 1000 éves településünk és hogyan telt el ez a 950 év.

Rám itt most az a feladat vár, hogy röviden bemutassam Levelek jelenét és felvázoljam várható jövőjét.

Tisztelt Vendégeink!

Ha egy pillanatra megállítjuk az idő kerekét és mint egy filmet kimerevítjük a jelenlegi állapotokat, akkor azt mondhatjuk, hogy Levelek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi közepén, közlekedési és gazdasági szempontból jó helyen található.

Településünk fejlődése a rendszerváltást követően sem állt meg. Bár voltak hullámvölgyek, de elmondhatjuk, hogy Levelek 1990 óta is a fejlődő községek közé tartozik.

Mivel indoklom mindezt?

1.   Nő a település lakosságszáma. 2016. január 1-én hivatalos statisztikai adatok alapján már 3002  fő lakosa volt Leveleknek. Ez köszönhető a növekvő születésszámnak és a beköltözéseknek is.

2.   Levelek a környező települések természetes szolgáltató központjává vált az elmúlt 40 évben.

a.    Közoktatási központ (bölcsőde, óvoda, általános iskola)

b.   Kereskedelmi központ (élelmiszer boltok, zöldség-gyümölcs boltok, műszaki boltok, gazdabolt, piac, Tüzép, stb.)

c.    Egészségügyi szolgáltató központ (gyermekorvosi és felnőtt orvosi körzetek, fogorvos, gyógyszertár)

d.   Turisztikai központ (leveleki víztározó, szórakozó helyek)

e.    Sportközpont (labdarúgás)

3.   Teljes a település közműellátottsága (víz, villany, gáz, szennyvíz, telefon, internet, kábeltelevízió, hulladékszállítás, stb.)

Ugyanakkor vannak hiányosságaink még:

-          csapadékvíz elvezetés

-          járdák

-          utak

-          intézmény felújítások, bővítések, új intézmény építése

De legfájóbb a munkahelyek és a tőkeerős vállalkozások hiánya.

Sajnos településünk nem a vállalkozó kedvű emberekről híres. Jellemző, hogy a településen mezőgazdasággal foglalkozók vállalkozást nem alapítanak, hanem családi vállalkozóként, őstermelőként legalizálják a mezőgazdasági termelést.

Ennek sajátos következménye, hogy bár Levelek a második legnagyobb település a Baktalórántházai Járásban, mégis a környező települések egy részén magasabb a vállalkozások által befizetett iparűzési adó, mint Leveleken.

Hogy miért fontos ezt kiemelni? Azért, mert a fejlesztések forrásai a pályázatok mellett a helyi iparűzési adó. Ha ez nincs, vagy alacsony mértékű, akkor nincs miből azokat a fejlesztéseket elvégezni, amelyekre mindannyian úgy vágyunk.

Röviden ennyit a jelenről.

Mi lehet a jövő?

Folytatni kell az infrastrukturális hiányok felszámolását. Teljessé kell tenni a településen a csapadékvíz elvezetést, járdákat és utakat kell építenünk, felújítanunk, folytatni kell intézményeink korszerűsítését, bővítését.

Mindehhez pénz kell, nagyon sok pénz.

Honnan lesz minderre pénzünk?

Bár itt most sokan elsőre azt mondanák, hogy pályázatokból, én nem a pályázatokat tenném az első helyre.

Növelnünk kell Levelek saját bevételeit. Növelnünk kell a helyi vállalkozók, vállalkozások számát, valamint olyan vállalkozásokat kell ide csábítanunk, amelyek tőkeerősek, munkahelyet teremtenek és adójukból a település profitálni tud.

Másodszor. El kell érnünk, hogy levelek lakosainak munkahelyük legyen, minél többen dolgozzunk. Ez növeli a jólétet, és a már bevezetett adókból is több folyik be az önkormányzat kasszájába, amelyből a fejlesztések finanszírozhatók.

És csak ezután teszem a pályázatokat, hiszen vannak olyan fejlesztések, amelyeket az önkormányzat saját bevételeiből nem tud megfinanszírozni. Ilyenek a körforgalom, az utak építése és felújítása, valamint az új óvoda építése is.

Miért mondom azt, hogy elsősorban saját bevételeinket kell növelnünk és arra alapozva kell a településünk fejlődését megfinanszíroznunk?

Egyrészt mert ez rövid- és hosszútávon is tervezhetőbb. Másrészt ebben mindannyiunk munkája, erőfeszítése benne van, jobban a magunkénak érezzük azokat a fejlesztéseket, amelyeket a saját pénzünkből, a saját munkánkkal valósítunk meg.

Másrészt a saját pénzünkből biztosan csak olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyeket hosszútávon is fent tudunk tartani.

Mi lehet egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén lévő 3000 fős település reális jövőképe?

Életben maradás és lassú fejlődés.

Az elmúlt évek statisztikai mutatói mind azt mutatják, hogy nehéz a fiatalokat helyben tartani. Jelentős az elvándorlás a városokba, oda ahol munkahelyet találni könnyebb.

Nincs más lehetőségünk, mint hogy kitaláljuk Leveleket!

Pontosabban… Erősítsük azokat a pozitív folyamatokat, amelyek Leveleket erősítik.

Ehhez kérem az itt megjelentek és a településünkön lakók támogatását.

Köszönöm!

 

Ünnepségünk zárásaként kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem egy szerény ajándékkal mindazok munkáját, akik a mai rendezvény és az egész évi rendezvénysorozat előkészítésében rész vettek.

Dr. Német Péter professzor úr

Borsodi László igazgató úr

Borbély Árpádné vezető óvónő asszony

Dávid József tanár úr

Majláth János alpolgármester úr

Seres Péter esperes úr

Lengyel József plébános úr

Simon Döme András tiszteletes úr

Sipos Gergő tanár úr

Nagy Viktor művelődésszervező, a Váci Mihály Művelődési Ház vezetője

Majláth Magda költőnő

 

Köszönöm a Levelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak, hogy támogatták az ünnepségsorozat megrendezését és Levelek Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből biztosították a pénzügyi forrást is ehhez.

Köszönöm a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak és a felkészítő tanárnőnek (Iklódi Gabriella tanárnő), az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület tagjainak a műsorban való részt vételt.

Köszönöm a Váci Mihály Művelődési Ház dolgozóinak a mai rendezvény előkészítésében és lebonyolításában végzett munkájukat!

Köszönöm a leveleki kastélykert óvoda konyhájában dolgozóknak a mai munkájukat.

Kérem, felállva hallgassuk meg közösen a Szózatot, majd a szomszédos teremben várunk mindenkit szeretettel az állófogadáson!  

 

  

Hírek

Aktuális hírek