Leveleki Szociális Intézmény - Gyulai Lászlóné írása

Nyomtatóbarát változat

A családsegítő. Szinte mindenki így ismeri ezt az intézményt, hiszen a nevében benne van a fő feladatuk a nehéz vagy problémás helyzetekbe kerülő családok segítése. Törvényi változások történtek ezekről ad tájékoztatást az intézmény vezetője Nagyné Szabó Nikoletta.

- A gyermekjóléti szolgáltatás szempontjából új módosításokat vezettek be, mi az alapellátást végezzük, a családokkal való kapcsolattartás, hozzánk ez tartozik. A család- és gyermekjóléti szolgálatokon túl család- és gyermekjóléti központok kialakítása történt meg 2016.01-tól.  Mi járásilag a baktalórántházai család és gyermekjóléti központ tartozunk. Minden olyan dolog, ami már nem a mi hatáskörünkbe tartozik pl. védelembevétel, családból való kiemelés, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel ezekre mi megtesszük a javaslatot, de a központtal közösen hagyjuk jóvá.

- Sok ilyen eset van?

- Elég sok, főleg az iskolai hiányzás miatt kerül sor a védelembevételre. Ha összegyűlik az ötven óra igazolatlan hiányzás, akkor az már a gyámhivatal elé kerül, ezáltal kezdeményezik a védelembevételt. Az adatlapokat közösen készítjük el, közösen látogatjuk a családokat a Központ munkatársaival, az esetmenedzserrel. A járás 12 települése fel van osztva, és esetmenedzserek koordinálják a munkát. Ez a változás sok családot meglepetésként ért mert eddig egy ember (családsegítő) látogatta őket, most már ha ők jönnek akkor három négy ember (esetmenedzser, szakmai vezető, családsegítő) megy hozzájuk egyszerre.

- Idősellátásban adtunk be kérelmet az idősek nappali ellátására, ami klubszerűen működött volna. Mivel a lakosság száma január elsején meghaladta a 3.000 főt a törvény előírja, hogy az önkormányzat számára kötelező lenne biztosítani ezt a típusú ellátást. A tárgyi feltételeink nem megfelelőek ezért nem kaptuk meg az engedélyt erre az ellátásra. Ez az épület arra nem alkalmas, kicsi a hely mert ahhoz, hogy itt foglalkozás lehessen, kell egy pihenőszoba, amit nem tudunk biztosítani. Végül e-miatt az egy dolog miatt nem kaptuk meg, a többi dolognak mindennek megfeleltünk.

- Lenne rá igény? Jönnének az idősek?

- Véleményem szerint jönnének, mert így is van öt-hat emberünk, akik jönnek az ebédért már hamarabb, megrendeltük a Kelet-Magyarországot, amit olvasgathatnak, kártyáznak, beszélgetnek.

- A szociális gondozásban is történtek változások?

- Igen, abban is történt változás. A működési engedélyt februárral kaptuk meg, úgy tudtuk felvenni az ellátottakat. Eddig Ófehértóhoz tartoztak a gondozónők, most már a munkáltatójuk a leveleki szociális társuláshoz.

- Hány idős ember van gondozásban?

- Az ellátotti létszám Besenyőddel közösen 60 fő. Külön van személyi gondozás és szociális segítés.

- Mi a különbség a kettő között?    

- Szociális segítést elláthat közfoglalkoztatott személy is, a személyi gondozást csak gondozónő láthatja el. Eddig a gondozottak létszámát vették figyelembe, a törvényi változások óta a gondozással eltöltött órák számát kell alapul venni a foglalkoztatott gondozónők létszámát illetően. Eddig egy gondozónőnek hét gondozottjának kellett lenni, most úgy változott, hogy egy hónapban 147 óra személyi gondozás kell, hogy meglegyen.

- Maradt minden gondozónő?

- Jelenleg igen. Az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat ezért március elsejétől térítési díjat kellesz fizetni. Fizetőssé válik a házi segítségnyújtás, aminek 180 Ft lesz a térítési díja. Ezek után válik el kik azok akik fogják kérni így is az ellátást. Az eddigi visszajelzések vegyesek, vannak, akik így már nem tartanak igényt a gondozásra, bár a többség így is kéri.

- Ezek szerint sokan ragaszkodnak a megszokott napi látogatásokhoz.

- Igen, annak ellenére, hogy sok idős embernek a településen élnek a gyermekei mégis így érzi magát biztonságban, ha a gondozónő mindennap meglátogatja őket.

-A család és gyermekjóléti látogatások alkalmával a gyermekek biztonságát, életkörülményeit ellenőrzitek?

- Igen, az alapellátásnak és a védelembe vételnek az alapja a családdal való rendszeres kapcsolattartás. Magatartási szabályok vannak megállapítva mind a szülőnek, mind a gyermekeknek és ezeket mi ellenőrizzük. Az iskolából nagyon sok jelzés érkezik főleg magatartásbeli problémák miatt.

- Ilyen esetben értesít benneteket az intézményvezető?

- Mi napi kapcsolatban vagyunk az intézményvezetőkkel, a védőnőkkel ilyen esetekben vagy a vezető vagy az osztályfőnök jelez, amit mi először próbálunk szóban rendezni a szülőkkel és a gyermekekkel, ami sok alkalommal eredményre vezet. Sajnos azonban az a tapasztalat, hogy sokproblémás gyermek esetében a magával a szülővel van probléma, a sok ellenőrzés ellenére sem úgy nevelik a gyermeket, ahogy kellene. Eredményeket azért érünk el, vannak pozitív dolgok is.

- Ezek a problémák milyen családoknál merülnek fel inkább?

- Vegyesen, nem tudom egyik irányból sem azt mondani, hogy jellemzően erre vagy arra, sokszor mi is meglepődünk, mert olyan családoknál merül fel probléma, ahol nem is gondolnánk. Vannak olyan esetek, amikor csak egy két alkalommal elbeszélgetünk a kliensekkel és sikerül a kialakult helyzetet megoldani. Volt pl. olyan esetünk, hogy a szülők olyan elhatározással érkeztek hozzánk, hogy nem tudnak tovább együtt élni, el akarnak válni, hál istennek, azóta is együtt vannak. Sokszor elég az embereknek, ha feljönnek és kibeszélhetik magukat, mert nincs egy olyan ember, akivel őszintén meg tudná beszélni a dolgokat, semmire nincs szüksége, csak tanácsra, hogy merre induljon tovább. Ez borzasztó jó érzés, amikor azt vesszük észre, hogy megbíznak bennünk az emberek, hisz őértük dolgozunk.

 - Milyen ügyekben tudtok még segítséget nyújtani a lakosságnak, ha hozzátok fordulnak?

- Igyekszünk mindenkinek segíteni, aki hozzánk bejön. Nem biztos, hogy azonnal meg tudjuk oldani, van, ami után nekünk is utána kell járni, de megoldjuk.  A gyermekek után járó ellátások (családi pótlék, gyes stb.) megigénylésében is sok szülőnek nyújtunk segítséget. Tavaly kb. tíz embernek sikerült a nyugdíjazását végig vezetni, segítünk a nyomtatványokat kitölteni akár a leszázalékolást is meg tudjuk indítani. A nyugdíjfolyósítótól egyszeri segély vagy rendkívüli emelés ügyében is keresnek meg minket. Ezt azoknak érdemes megpróbálni, akik már öregségi nyugdíjasok és nem haladja meg a nyugdíjuk a 75.000 Ft-ot. Mindenhez van nyomtatványunk, nem kell a kormányhivatalhoz bemenni azért, hogy ezeket beszerezzék az emberek. Segítünk mindennek a kitöltésében így már csak le kell adni ezeket a kitöltött kérelmeket.

-A rendkívüli települési támogatási igényt (egyszeri segély), lakhatási támogatás (volt lakásfenntartási támogatás) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, ezeket már a hivatalban kell leadni.

- Mit jelent a gyermekvédelmi kedvezmény?

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérelmezni kell. Akinek a jogosultságot megállapítják, azok a gyermekek egy évben kétszer kapnak Erzsébet utalványt, kedvezményes étkeztetésre, illetve kedvezményes tankönyvvásárlásra jogosultak. A hátrányos helyzet megállapítását is ezen a nyomtatványon lehet kérni, ha ezt megállapítják elsősorban a továbbtanulásnál ez előnyt szokott jelenteni, a főiskolai jelentkezésnél plusz pontot jelent, illetve vannak olyan pályázatok (pl.: ösztöndíjak), amelyeknél ez előnyt jelent az igénylő számára. De vannak kitételei ennek a jogosultságnak pl. tartósan állásnélküli a szülő, az elégtelen lakáskörülmények, és a szülők alacsony iskolai végzettsége, ami a nyolc általánost vagy a be nem fejezett általános iskolát jelenti.

A tavalyi évben több alkalommal a „Minden gyerek lakjon jól” alapítvány megbízásából a HIT gyülekezete a 6hónapos kor betöltött és három év közötti gyermekeknek élelmiszer csomagot osztott. Mi biztosítottuk a helyet és értesítettük ki a családokat az adományok érkezésének időpontjáról. Úgy tűnik az idén is lesz ilyen adomány, ha jól tudom február 15-ig kellett leadni az igényt.

- Mi volt ebben a csomagban?

- Tíz liter tartós tej, egy kg búzadara, egy kg rizs, két csomag müzli minden alkalommal, kifejezetten a kisgyerekeknek.

A tavalyi év változása volt még, hogy a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén

-a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

-az iskolás gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 2016-ban Leveleken ez 7 bölcsődés, 36 óvodás, és 128 iskolás korú gyermeket érintett.

- Hogy kapják meg a gyerekek? Az iskolások fel tudnak menni és a kicsik?

-A szülő átveheti és elviheti. Az eddigi évek során helyben kellett a gyermekeknek elfogyasztani, a tavalyi évben már elvihették.

 

A tavalyi évben is szerveztünk ruhaosztást. Egész évben várjuk a ruhaadományokat, mert sokan keresik, leginkább gyermekruhákra, cipőkre, játékokra van igény, de a felnőtt méretre is van kereslet.

- Nagyon összetett felelősség teljes a munkátok.

- Elég sok irányban kell gondolkodni és a törvényi változásokat havi szinten, nyomon kell követni, így év elején változik sok minden.

A napokban lesz az éves tanácskozásunk, a tavalyi évet értékeljük, amin a jelzőrendszeri tagok vannak jelen. A jegyzőasszony, polgármesterek, védőnők, az iskola óvoda vezetői, rendőrség, mindenki, akik a gyermekekkel kapcsolatba kerülhetnek, és együtt dolgozunk. Itt mindenki elmondhatja a  munkánkról a véleményét, javaslatát, hogy a jövőre nézve mi az amin változtatnunk kellene, illetve ha van egy-egy olyan eset, akkor  próbálunk közösen megoldást találni rá.

Hírek

Aktuális hírek