Értékelő 2017 - Borsodi László polgármester írása

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Leveleki Polgárok!

Újból eltelt egy év.

Hagyományainknak megfelelően idézzük fel, hogy miről is szólt a 2017. év Levelek Nagyközség Önkormányzata szemszögéből.

2016 őszén Levelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2017. év a település ünnepi éve lesz, mivel a korabeli dokumentumok alapján Levelek ebben az évben 950 éves település. Ehhez megfelelő mennyiségű pénzügyi forrást is rendelt. Így elkezdődhetett az ünnepi év előkészítése.

Az előkészítést a képviselő-testület által létrehozott bizottság végezte. Ennek tagjai voltak Dávid József, Borbély Árpádné, Majláth János, id. Borsodi László, Seres Péter, Lengyel József, Simon Döme András, Sipos Gergő, Nagy Viktor, Borsodi László.

A bizottság négy ünnepi alkalmat jelölt meg:

-       január 22. – A magyar kultúra napja,

-       május végén – Gyereknap,

-       augusztus 19. – Szent István és az új kenyér ünnepe,

-       szeptember 24. – Település nap.

Az ünnepi alkalmak kiváló lehetőséget teremtettek régi ismerőseinkkel való találkozásra és a településünk múltjának megismerésére.

1998 óta – amikor Gresó László jegyző úr elsőként és egyedüliként kapta meg a joggal megérdemelt díszpolgári címet – 2017-ben a képviselő-testület döntése alapján négyen vehették át a megérdemelt elismerést. Sajnos közülük ketten már csak haláluk után kaphatták meg a címet.

A 2017. évi elismerések többsége az elmúlt 20 év elmaradásait pótolta. 26-an kaptak valamilyen díjat. A képviselő-testület tisztában van vele, hogy még nagyon sokan vannak azok, akik sokat tettek Levelekért. Ezért a képviselő-testület még két elismerést alapított: Levelek Nagyközség Szolgálatáért és Levelek Nagyközségért díjat. A következő években lehetőség lesz elismerni mindazok munkáját, akik nem csak munkahelyükön, hanem szabadidejükben is sokat tesznek településünkért.

2017 tele hosszabb volt a megszokottnál. Már 2016 októberében is fagyoskodtunk, de még 2017 áprilisában is hideg volt. Ezen a télen volt először valóban szükség a kijelölt melegedőhely használatára. Egy leveleki lakos az egész telet a melegedő helyen töltötte, mert nincs saját lakása, míg egy másik leveleki lakos alkalmanként vette igénybe a művelődési házban kijelölt melegedő helyet.

Március 1.-én újabb START mintaprogram indult a közfoglalkoztatásban. Továbbra is megtartottuk azokat a programelemeket, amelyek az elmúlt évben beváltak. Volt ahol bővítettünk is.

A legfontosabb programelem a mezőgazdaság volt. Ebben az évben is megtermeltük a konyhánk számára a zöldséget, sárgarépát, hagymát, burgonyát. Folytatódott a kordonos uborka és az almapaprika termesztés. A csirkeólba 1000 új előnevelt csirke költözött, amely vágáséretten a leveleki konyhában került feldolgozásra.

A 2016-ban érkezett tyúkok ebben az évben heti átlagban 300 tojást tojtak, amelyek szintén a leveleki konyhában készült ételekbe kerültek.

Bővítettük az állattartást disznóneveléssel. 20 disznó röfög – lassacskán vágáséretten – az idén épített disznóólunkban.

De termeltünk kukoricát, tritikálét és napraforgót is, amely elsősorban állataink takarmányozását szolgálja.

A második legfontosabb a helyi sajátosságra épülő programelem volt. Ebben a programelemben betonelem gyártás zajlott, amelyeket dolgozóink a település csapadékelvezető árkainak burkolására használtak fel. Nekik köszönhetően elmondható, hogy a település belterületi útjainak 80 %-án a csapadékvíz elvezetése már megoldott.

Ebben a programelemben valósult meg a turisztikai foglalkoztatás is. Dolgozóink a leveleki Tó-Centrum strandján, kempingjében és apartman házában fogadták és szolgálták ki az odaérkező vendégeket.

2017-ben is fontos szerepet töltöttek be településünk életében azok a közfoglalkoztatási programok, amelyek során a külterületi és a belterületi utakat tartottuk karban.

A START Közfoglalkoztatási Mintaprogram mellett elindult a „hosszútávú” közfoglalkoztatás is. Ez a program elsősorban intézményeink munkaerő igényét elégítette ki és a település közterületeinek karbantartását szolgálta.

A közfoglalkoztatási programok jelentős beruházásokat is lehetővé tettek ebben az évben.

-       elkészült a disznóól

-       beszereztünk egy új MTZ típusú traktort

-       az önkormányzat telephelyén felépült egy új 150 négyzetméteres tároló épület

-       zártkerti utakat láttunk el útalappal

-       a külterületi utak újabb szakaszait sikerült zúzott kővel stabilizálni

-       nagy kiterjedésű térburkolatok készültek el

-       a kempingben elkészült egy nagyméretű filagória, amelyhez ponyva burkolat készült, így télen vagy rossz időjárás esetén is használható

Évek óta tartó sikeres közfoglalkoztatási programjainkat novemberben Belügyminiszter úr is elismerte. Az elismerő oklevél mellé önkormányzatunk 7 millió forintot kapott nagy értékű eszköz vásárlására. Ezt a pénzt a képviselő-testület döntése alapján egy markoló, rakodó gép vásárlására fordítjuk.

Ebben az évben két alkalommal is volt az önkormányzat Közfoglalkoztatási kiállításon. Miskolcon hat település – köztük Levelek Nagyközség – képviselte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A Nyíregyházán másodszor megrendezett megyei közfoglalkoztatási kiállításon Baktalórántháza, Nyírjákó, Ramocsaháza és Levelek képviselte a Baktalórántházai Járás 12 települését.

A 2017. év a sikeres pályázataink miatt is különleges. Még 2016 év végén tudtuk meg, hogy belügyminisztériumi forrásból 40 millió forintot fordíthatunk egy új konyha kialakítására. Így végre a volt „Grácia – Leveleki Rétes” épülete is új funkciót kap.

„Vis major” pályázat segítségével sikerült stabilizálni a Liliom, Damjanics és Mohosi utcákat, ill. helyreállítattuk a Virág utca hátsó szakaszán a csapadékvíz elvezető árkokat.

Európai uniós pályázataink mindegyikét támogathatónak ítélte meg az Irányító hatóság. Ezek közül már befejeződött az Egészségház külső felújítása, közbeszerzés alatt van az új 5 csoportos óvoda épületének megépítése, ill. a tervezés utolsó szakaszában vagyunk a Szociális Intézmény és a Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai megújításával.

Ebben az évben is sikeresen pályáztunk szociális támogatásra fordítható többletforrásra. A képviselő-testület döntése alapján az elnyert 11 millió forintból tudtunk – akár 24 ezer forint - többlettámogatást adni a lakásfenntartási támogatásra szoruló családoknak, ill. a szociálisan rászoruló családok jelentős – akár 40 ezer forintos - gyermeknevelési támogatást kaptak.

Novemberben szociális tűzifa pályázatunk is nyert. Decemberben és januárban a képviselő-testület döntése alapján 363 háztartás kaphat 1 erdei köbméter tűzifát a téli fűtési gondok enyhítésére.

Büszkén mondhatjuk el, hogy Levelek egyre vonzóbb település. Nő a lakosság száma. 2017. január 1.-én már 3023 lakosa volt Leveleknek. A Leveleki Kastélykert Óvodába beíratott gyerek létszáma folyamatosan nő. A vezető óvónő már jelezte a képviselő-testületnek, hogy 2018 szeptemberétől szükség lesz az 5. csoport elindítására.

Ebben az évben folyamatosan kerestük a megoldást a Molnár-kúria épületének felújítására. Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft-vel. A felmérés eredménye, hogy a teljes körű helyreállításhoz 600 millió forintra van szükség. Jelenleg is keressük azt a lehetőséget, amelyből biztosíthatjuk a felújításhoz szükséges összeget.

Továbbra is várunk a 41. számú főútvonal leveleki kereszteződésének átépítésére. A főútvonal tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút Zrt. A forgalmas, balesetveszélyes kereszteződés megoldás után kiált. Tudjuk, hogy a körforgalom tervei elkészültek, az engedélyeztetési eljárások lezárultak. Várjuk az építkezés mielőbbi elkezdését. Addig is, míg a körforgalom megvalósul, a reggeli legforgalmasabb időszakban településőrök segítik gyermekeink átkelését a főútvonalon.

Levelek nagyközség szociális helyzete változatos. Megtalálható a településen a társadalmi rétegek mindegyike. Vannak gazdag vállalkozóink, vannak szorgos, dolgos emberek, de ugyanakkor vannak leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó lakosaink is. Közülük néhányan egészségügyi, családi vagy egyéb okból szakadnak le, tudnak nehezen megélni. Viszont még mindig van egy jelentős réteg, amely úgymond „kerüli a munkát”, még mindig az állam, a társadalom által adott támogatásokból, segélyekből igyekszik megélni. Ennek a társadalmi rétegnek a helyzete egyre jobban beszűkül. Az állam igyekszik alacsonyan tartani a segélyezést, helyette munkát kínál. Ugyanakkor egyre több a versenypiaci munkahely. A kisebb nagyobb vállalkozások egymást túllicitálva keresik a jó munkaerőt. Ennek következménye már most is látható. 2017-ben kb. 30 fő helyezkedett el a leveleki közfoglalkoztatottak közül versenypiaci munkahelyen. 2018-ban az állam tovább szűkíti a közfoglalkoztatási létszámot. Várhatóan a mostani 190 körüli létszám 150 fő alá fog csökkeni.

 

Ezek alapján az önkormányzatnak is át kell gondolnia a 2018-as évet.

 

Véget ér a nagy létszámú közfoglalkoztatás időszaka. Ugyanazokat a feladatokat, amelyeket eddig is elláttunk várhatóan kevesebb dolgozóval kell majd megoldanunk. Tovább nyílik az olló a versenypiaci és a közfoglalkoztatási bérek között, mert a versenypiacon nőni fognak a bérek, míg a közfoglalkoztatásban szinten maradnak.

Ennek ellenére tudomásul kell vennünk, hogy Magyarország egy olyan megyéjében élünk, ahol még jó ideig szükség lesz a közfoglalkoztatásra.

2017-ben is fontosnak tartotta Levelek Nagyközség Önkormányzata a csapatmunkát. Minden döntés, amely megszületett a településsel kapcsolatban az a képviselő-testület egyetértésével történt. Munkatársaimra büszkén tekintek, hiszen mind jegyző asszony, mind az intézményvezetők, mind a hivatal dolgozói, az önkormányzati kft vezetője, a közmunka vezetők, a brigádvezetők véleményét megkérdezve, meghallgatva születnek a mindennapi döntések. Munkájuk, támogatásuk nélkül nem tudnánk ilyen rendezetten, gondozottan tartani Leveleket, nem fejlődnénk ilyen ütemben.

Idén is számíthattunk a civil szervezetek és a helyi egyházak segítő támogatására.

A civil szervezetek közül kiemelkedik az Életmód Egészségünkért, az Őszi Levél Nyugdíjas és az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület. Amellett, hogy saját rendezvényeiket példamutatóan szervezik, az önkormányzat rendezvényein is mindig színvonalas műsorral vagy a rendezvény lebonyolításának biztosításával vesznek részt. A Levelek Sportegyesülettel az önkormányzat „szimbiózisban” él, hiszen az egyesület „üzemelteteti” településünk sportpályáját és közös pályázataink eredményeként sikerült autóbuszt, traktor, önjáró fűnyíró gépeket, öntöző dobot, burgonya felszedő gépet, stb. beszerezni.

Nagyon jó kapcsolatot ápol az önkormányzat a helyi egyházak vezetőivel. A helyi egyházak közül ebben az évben kiemelkedtek a történelmi egyházak, akik nagyon aktívan bekapcsolódtak a 950. évi évforduló ünnepi eseményeibe. Esperes, tisztelendő és tiszteletes úr jelen van az önkormányzat rendezvényein, aktív résztvevői azoknak. Cserébe az önkormányzat minden segítséget megad a templomok környezetének és a temető tisztaságának, rendezettségének fenntartásához, ill. a templom épületek karbantartásához.

Mi vár ránk 2018-ban?

A közfoglalkoztatás tekintetében, mint már fentebb említettem csökkenő foglalkoztatási létszámmal számolunk.

Bevételeink jelentős növekedésére nem számítunk. Az állami hozzájárulás minimális mértékben nő. Ez azt jelenti, hogy a település fejlesztését saját bevételeinket növelve, ill. további pályázatok elnyerésével tudjuk folytatni.

Jövőre az egyik legfontosabb feladatunk az új konyha beüzemelése és kapacitásának minél jobb kihasználása lesz.

Folytatnunk kell a mezőgazdasági termelést, hiszen jelentős bevételi forrás, ill. az általunk megtermelt élelmiszereket a konyhánkon feldolgozva jelentős megtakarítást tudunk elérni.

A legnagyobb feladat 2018-ban az új 5 csoportos óvoda megépítése. Ehhez még sok akadályt kell legyőznünk, de jövő év végére már az új épületben kell az intézménynek működnie.

Megoldást kell találnunk a Molnár-kúria épületének felújítására és új funkcióval való megtöltésére.

A Közös Önkormányzati Hivatal és a Szociális Intézmény energetikai felújításának augusztus végére kell elkészülnie.

Továbbra is minden eszközt meg kell ragadnunk azért, hogy a 41-es számú főútvonal leveleki kereszteződésében elkészüljön a körforgalom.

El kell kezdeni az önkormányzati aszfaltozott utak felújítását, újra aszfaltozását, a még aszfalt burkolattal nem rendelkező utakat le kell aszfaltozni.

Folytatnunk kell a csapadékvíz elvezető árkok burkolását. Ahol szükséges burkolni kell a parkolókat és új járdákat kell építenünk.

Támogatnunk kell a helyi vállalkozókat. Olyan feltételeket kell teremtenünk, amelyek segítik a vállalkozásaik működését (pl. parkolók kialakítása, burkolása, mezőgazdasági utak állapotának javítása, stb.). Cserébe szívesen látjuk, ha a helyi vállalkozók is támogatják a településünk fejlesztését.

Segítenünk kell azokat, akik nem saját hibájukból kerültek nehéz helyzetbe.

 „Segíts magadon, Isten is megsegít!”, szól a mondás. Támogatnunk kell azokat, akik szeretnének kikerülni nehéz helyzetükből és ehhez minden lehetőséget megragadnak.

És „piszkálnunk” kell azokat, akik még mindig nem ismerték fel, hogy nekik is tenniük kell azért, hogy jobbra forduljon a sorsuk.

 

Levelek Nagyközség Önkormányzata és a képviselő-testület mindenkinek partnere lesz 2018-ban is, aki tenni akar a település fejlődéséért, aki háttérbe tudja szorítani önös érdekeit a település érdekeiért, és aki nem mindig másoktól várja azt, hogy a felmerülő gondokat, problémákat megoldja helyette.

 

Fogjunk össze Levekért!

 

Legyünk büszkék közös sikereinkre, és tegyünk meg közösen mindent azért, hogy 2018-ban még sikeresebbek legyünk!

 

Szeressük és tiszteljük a 950 éves múlttal rendelkező nagyközségünket!

 

Levelek, 2017. december

 

Borsodi Lászlópolgármester


 


Közmeghallgatás

2017. december 6.

 


Tisztelt megjelentek, kedves leveleki lakosok!

Az idén eddig már 21 nyílt ülést és 4 zárt ülést tartott a Képviselő-testület. 18 rendeletet alkottunk és 110 határozatot hoztunk. A rendeletek egy része módosító, a többi pedig alaprendelet volt. Az év elején elfogadott költségvetési rendeletünket eddig már háromszor módosítottuk. Elfogadtuk az előző évi gazdálkodásról a zárszámadást is, melyet az előző évi költségvetési számok módosítása előzte meg. Szociális témakörben is több rendeletalkotás és módosítás történt. Új feladatként az idei évben már a saját szociális intézményünk keretei között látjuk el az Ófehértói Társulásból hazahozott házi segítségnyújtást. A személyi gondozást, szakszerű ápolást igénylő feladatokat bruttó 180,-Ft/óra díjazás mellett tudjuk biztosítani az igénylőknek. A szociális jellegű segítés továbbra is ingyenes. Önkormányzatunk sikeresen pályázott kiegészítő szociális támogatásra és szociális tűzifára, ezért ezekhez meg kellett alkotni az ez évi rendeleti feltételeket is. Kisebb módosításra került sor a szervezeti és működési szabályzatot érintően. Elfogadtuk a helyi partnerségi szabályzatot is, amely a rendezési tervek módosításánál irányadó véleményeztetésről, egyeztetési szabályokról szól. Új szabályokról döntöttünk a helyi népszavazással összefüggésben valamint teljesen újraszabályoztuk a helyi kitüntetések formáit és eljárási rendjét a településünk 950. évfordulója alkalmából.

A vállalkozói szférát érintette a tavaly év végén módosított helyi iparűzési adó rendelet, melyben az adó mértéke 1%-ról 1.2%-ra nőtt. Az emelésből 3,5 millió többlet adóbevételünk keletkezett, amely segített a pályázatok önerejének megteremtésében.

Képviselő-testületünk 2017. március 9-ei ülésén fogadta el az idei költségvetést a 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelettel 1.103.770.576 Ftköltségvetési bevétellel és kiadással. Az éves költségvetési keretben nagy összeggel, 688.360 290 Ft-tal szerepel a tervezett fejlesztési előirányzat.

Ez az év sok sikert hozott a pályázatok és fejlesztések területén:

A legnagyobb fejlesztési tételt egy új óvoda megépítése jelenti, melyet a költségvetésben eredetileg 300,- millió forinttal terveztünk. Az új óvoda megépítése továbbra is kiemelt célunk. TOP-os pályázat keretében májusban nyújtottuk be az 5 csoportos óvoda építése című pályázatunkat, melyet pozitívan bíráltak el, megkaptuk a 300 milliós forrást. A megvalósításhoz elkészültek a részletes építési és kivitelezési tervek, és folyik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Három ajánlatot kaptunk a kivitelezésre, de sajnos a legkedvezőbb is bruttó 109 millió forinttal meghaladja a jelenleg rendelkezésünkre álló keretet. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a hiányzó forrást még az idén megszerezzük és elkezdhessük a fejlesztést, amelyet a növekvő óvodai létszámok is egyre jobban sürgetnek. A felmérések szerint már a 2018 szeptemberében induló új nevelési évben 5 csoportot kell indítanunk a növekvő gyermeklétszám miatt.

Konyha felújításra, fejlesztésre is sikerült elnyerni 40 millió Ft-ot BM keretből, amelyből egy korszerű, közétkeztetést adó konyhát alakítunk ki a volt leveleki rétes épületében.

-Vis maior pályázati forrásból helyreállítottunk 3 útalapot, illetve vízelvezető műtárgyakat. Ehhez a munkához 101.703.999 Ft támogatást nyertünk el és 11.300.444 Ft önerőt adtunk, így a fejlesztés összesen 113.004.443 Ft-ból valósult meg.

A megyei önkormányzat koordinálásban megvalósítottuk a régi hulladéklerakó rekultivációját is 90%-os állami támogatással és 10 % önerővel, amelyet a megyei szilárd-hulladék társulás adott át önkormányzatunknak. A támogatás összege: 95.900.000+9.611.600 = 105.511.600,-Ft.

Pályázatot nyertünk Magy településsel konzorciumban – közösen bruttó 60 milliós összegben - a TOP pályázati forrásból Egészségügyi infrastruktúrafejlesztés címmel. Ebből az összegből az orvosi praxisokhoz igazodóan tudtunk fejleszteni, és a leveleki orvosi rendelőnk külső felújítását tudjuk megvalósítani.  Az orvosi rendelő belső felújítására is készítettünk pályázatot a Belügyminisztériumhoz, de erre most forrást még nem kaptunk.  Belterületi önkormányzati útfelújítását is pályázhattuk 15 milliós keret erejéig, de ebben az évben ezt még nem sikerült elnyerni.

-              Pályázati forrásból megvalósult az un. ASP pályázat, melynek keretében a hivatal korszerű számítógépekkel, nyomtatóval, kártyaolvasóval, stb. felszerelése történt meg. Ennek összértéke 7.000.000 Ft volt.

-              Megnyertük az energetikai korszerűsítések Levelek című pályázatot, mely a Közös Hivatal és a Leveleki Szociális Intézmény felújítását és korszerűsítését tartalmazza és amelyből a hivatal és a szociális épület nyílászáró cseréit, külső hőszigetelését stb. el fogjuk végezni.

Közös pályázat alapján a tócentrumban a Nyírségi Turisztikai Fejlesztések pályázat keretében 95.530.000 Ft értékű fejlesztést tudunk megvalósítani: információs pont lesz a pénztárnál, úszóstég, szabadtéri színpad, rendezvénysátor, csúszda, stb.

Folyamatban lévő, kidolgozott de el nem bírált  pályázataink is vannak még: külterületen a tóra vezető út kiépítése, művelődési ház bővítése, műfűves pálya létesítése tárgyában, amelyek pozitív elbírálására még várunk.

Összegezve a felújítási és fejlesztési terveket és tényeket várhatóan az önkormányzat 2017. évi költségvetésében szerepeltetett beruházási és fejlesztési összegekből tudjuk majd elszámolni és az idén még meg nem valósult pályázatok összegeit és az azokhoz vállalt önrészt év végén zárolni fogjuk.

A költségvetésünket a működési oldalon bekövetkezett változások miatt is módosítottuk már ebben az évben 3 alkalommal.  A változások után a költségvetés főösszege a bevételi és kiadási oldalon jelenleg 1.592.758.944,- Ft. A teljesítések elemzése azt mutatja, hogy az egyes intézményeknél november 30-ig időarányosan alakultak bevételek és kiadások. Valamennyi intézményünk gazdálkodása azt mutatja, hogy szűkös a finanszírozás és az állami normatíva támogatás nem fedezi a működéshez szükséges igényeket. A közhatalmi bevételként közel 31,- millió forintot terveztünk, mely bevételünk időarányosan teljesült.  A bevételeket az állam által nem finanszírozott feladatokra kellett felhasználni, így a már említett kötelező jubileumi jutalomra, a civil szervezetek támogatására, pályázatok önerejére.

Költségvetésünk forráshiányának csökkentésére nyújtottunk be pályázatot kiegészítő rendkívüli támogatásra, amit régen ÖNHIKI-nek ismertünk. A pályázatot 4.422.402 Ft-ra adtuk be, de sajnos döntés még nincs. Sikerült azonban elnyerni rendkívüli szociális támogatás kiegészítést. 11.233.000 Ft összegben, amelyből decemberben a településen élő rászorult családoknak magasabb összegű lakásfenntartási támogatást és eseti támogatást tudunk nyújtani. Ugyancsak sikeres volt a szociális tűzifa pályázatunk, melynek keretében 363 m3 keménylombos fajtájú tűzifa támogatást nyertünk el 6.915.150 Ft értékben. A támogatás mértéke az előző évhez képest magasabb, a szállítási költség, 993.775 forint, amit önerőként kellett vállalnunk. A szociális tűzifa kiszállítása folyamatosan történik.

Költségvetésünkben jelentős tételt tesz ki a közfoglalkoztatás. 2017. decemberéig, 11 hónap alatt átlagosan 230 főt foglalkoztattunk havonta. A részükre kifizetett bérek és járulékok közel 200,- millió forintot tettek ki. Aki dolgozni akar, annak munkát tudunk adni, legalább a közfoglalkoztatásban. Egyre nő a közfoglalkoztatás presztízse. Leveleken elismert értéket teremtettek a közmunkások a mezőgazdasági termelésben és a településüzemeltetés több területén és a turizmusban is. Munkánkat Pintér Sándor Belügyminiszter Úr kitüntető oklevéllel ismerte el és 7 millió többletforrást juttatott a településnek.

Az önként vállalt feladataink között szerepel a Tó-centrum idegenforgalma. Az idei évtől a horgászatból származó bevétellel nem számolhatunk, de a leveleki strand és a kemping üzemeltetése 14.810.000 Ft pozitív eredményt hozott. A bevételekből a felújításokat sikerült megoldani a tónál és a kempingben.

A 2018. év legnagyobb feladata az elnyert pályázatok befejezése és elszámolása lesz. Kulcsfontosságú településünk életében az 5 csoportos óvoda beruházás megvalósítása, amelyhez kiegészítő forrásra van szükségünk. Meg kell szerveznünk az új 500 adagos  konyha működését, az 5. óvodai csoportot, stb. A jövő évtől az önkormányzati hivatalban biztosítani kell az elektronikus ügyintézést és jövő tavaszra várható az országgyűlési választás is, ami tovább növeli feladatainkat.

 

Levelek, 2017. december 6.

                                                                       Tisztelettel:      Dr. Spisák Ildikó jegyző

Hírek

Aktuális hírek