SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nyomtatóbarát változat

 

Leveleken új kerékpárút építése segíti a biztonságos közlekedést

 

Levelek Nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 138.999.998 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült kerékpárút és csapadékvíz elvezető hálózat építésére.

 

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségben” tárgyú felhívás került közzétételre, melyre Levelek Nagyközség Önkormányzata – ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0012 azonosító számon - sikeresen pályázott.

A 146.315.787 Ft összköltségvetésű beruházás során – melyre 138.999.998 Ft a nyújtott támogatás és 7.315.789 Ft az önkormányzat által biztosított saját forrás –, összesen 2,379 km hosszú új kerékpárút és csapadékvíz elvezető hálózat kerül megépítésre.

A „Levelek mikrotérségben a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése a szolgáltatások jobb elérhetősége érdekében” című projekt megvalósítása a lakosság biztonságos közlekedését hivatott szolgálni. A 2011. október 03.-án kezdődő beruházással – mely várhatóan 2012. június 30.-ig tart – a település egyik legforgalmasabb szakaszán, illetve a szomszéd településsel összekötő szakaszon, régi hiányosságot sikerül pótolni.

 

Az ünnepélyes alapkő letételre 2011. október 10.-én kerül sor.

 

A beruházásról bővebb információ a www.levelektelepules.hu oldalon olvasható.

Képek1 - Alapkőletételi ünnepség

Képek2 - 2012. március 28.

Képek3 - 2012. május 8.

Képek4 - 2012. május 29.

Képek5 - 2012. június 8.

Képek6 - 2012. június 13.

Képek - Kerékpárút átadási ünnepsége - 2012. június 30.

A projekt bemutatása

Levelek Nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” kiírt felhívás keretében határozta el, hogy pályázatot nyújt be. A Nagy-Kovács Ádám által elkészített pályázatot „Levelek mikrotérségben a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése a szolgáltatások jobb elérhetősége érdekében” címmel, ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0012 azonosító számon 2010. február 12-én regisztrálta az ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP közreműködő Szervezet.

Az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2010. október 01-én kelt Támogató levelében a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés aláírására 2011. március 16-án került sor.

 

Levelek Nagyközség a Baktalórántházi kistérségen belül mikrotérségi központ szerepet is betölt. Körjegyzőségben működik Besenyőd Községgel, gesztor települése a Levelek, Magy, Besenyőd Közoktatási Intézményi Társulásnak, valamint Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Intézménye a környező települések családsegítő és gyermekjóléti szolgálatainak. A település belterülete igen nagy kiterjedésű, így a hétköznapi ügyintézés során is sokan választják a kerékpárral történő közlekedést. A beruházással a lakosság régi vágya teljesült, megteremtve a biztonságos közlekedés feltételeit a település egyik legforgalmasabb szakaszán.

 

A beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt Molnár Edit tervező asszony készítette el.

A Dr. Géczi József Úr által lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárást a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Szalók Zoltán ügyvezető képviseletében – nyerte el.

A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a Baugreen Kft-t – képviselője Beke Tamás -, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben a Tiefbau Magyarország Kft-t vonta be.

 

A vállalkozási szerződés 2011. október 03-án történő aláírása után, 2011. október 10-én ünnepélyes alapkő letételt követően kezdődtek meg a kivitelezési munkák.

A pályázaton elnyert támogatásból 2379 m hosszú és 2,75 m széles gyalog- és kerékpárút, valamint csapadékvíz elvezető hálózat került megépítésre. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút Levelek Nagyközség közigazgatási területén 1786 m hosszúságú, Besenyőd Község közigazgatási területén 593 m hosszú. A szükséges földmunkák, tereprendezések elvégzését követően beton útalappal és azt lezáró kétrétegű aszfalt burkolattal, szakági tervezőkkel közreműködve, a Közút Kezelőjével, és a Közműszolgáltatókkal egyeztetve készült el. A beépített belterületi szakaszon a terepadottságok fegyelembe vételével folyóka, K-szegély, kis szakaszon burkolt árok biztosítja a csapadékvíz elvezetést. A kerékpárút építése miatt több közmű kiváltására is sor került (víz, szennyvíz, hírközlési kábelek).

A megvalósítás teljes ideje alatt műszaki ellenőr látta el a Levelek-Besenyőd gyalog- és kerékpárút építési beruházás felügyeletét.

 

A teljes projekt összköltségvetésebruttó 148.607.130 Ft – melyből 141.176.774 Ft a nyújtott támogatás és 7.430.356 Ft az önkormányzat által biztosított saját forrás. A beruházás nettó építési összköltsége 110.769.080 Ft, melyből Levelek településen épült szakasz nettó építési költsége 84.275.378 Ft, Besenyőd településen épült szakasz nettó építési költsége 26.493.702 Ft. A pályázathoz biztosított 7.430.356 Ft önerőt az érintett két település önkormányzata közösen biztosította a megépített kerékpárút hosszának arányában. Ennek megfelelően Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által elfogadott és jóváhagyott önrész 5.653.154 Ft, Besenyőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete által elfogadott és jóváhagyott önrész 1.777.202 Ft.

 

A 2012. június 30-án 11.00 órakor kezdődő záró rendezvény a projekt ünnepélyes keretek között történő lezárása, melyet követően a települések lakossága birtokba veheti a megépített gyalog- és kerékpárút teljes szakaszát.

 

Borsodi László

polgármester

Hírek

Aktuális hírek

 • 2017/01/18 - 14:33

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Levelek Nagyközség a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton 2016. novemberében 209 m3 tűzifát nyert el.

 • 2017/01/17 - 15:14

  Tisztelt Levelekiek!

  A Honvédsuli Egyesület 2017-ben is megszervezi a II. Magyar Hadsereg Don-kanyarban elszenvedett vereségének emlékére az „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényt.

  A résztvevők – köztük leveleki fiatalok is – január 22-én vasárnap 17,30 órakor érkeznek Levelekre.

 • 2017/01/16 - 08:23

 • 2017/01/12 - 13:47

 • 2017/01/05 - 11:14

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  A következő napokban nagyobb lehűlés várható.

  Ezért felhívom Levelek Nagyközség Lakosainak figyelmét, hogy Levelek Nagyközség Önkormányzata a Leveleki Szociális Intézményben (Levelek, Rákóczi u. 32.) és a Váci Mihály Művelődési Házban (Levelek, Ady E. u. 1.)

  melegedő helyet jelölt ki.

 • 2016/12/30 - 13:43

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  2016. decemberében – még karácsony előtt – Levelek Nagyközség Önkormányzata saját erdejéből ritkítás során kitermelt tűzifát értékesített leveleki lakosoknak, lakcímenként max. 2 m3-t.

  Vastag tűzifából (19.050.- Ft/m3) 92 m3-t, vékony tűzifából (12.700.- Ft/m3) 28 m3-t.

 • 2016/12/30 - 12:57

  2017. január 2.-tól (hétfő) lehetőség van kérelmet benyújtani szociális tűzifa természetbeni támogatás igénylésére. Beadási határidő: 2017. január 16. (hétfő).

  A kiosztható mennyiség 60 m3.

 • 2016/12/29 - 16:43

 • 2016/12/29 - 16:11

  Tisztelt Leveleki Lakososok!

 • 2016/12/23 - 21:34

 • 2016/12/19 - 16:25

  Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Karácsonyi ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

   

 • 2016/12/07 - 16:47

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Hagyományainknak megfelelően – mivel az év vége közeledik – tekintsük át, hogy mi történt Leveleken az önkormányzat szemszögéből ebben az évben.

 • 2016/12/06 - 17:11

 • 2016/12/01 - 13:37

 • 2016/11/30 - 15:36

 • 2016/11/18 - 13:48

  Képek

  Épül, szépül a görögkatolikus templom környezete, és a templombelső is felújításra került. Azt, hogy milyen munkálatok folytak és miért volt ezekre szükség, a görögkatolikus esperes úr, Seres Péter atya mondta el.

 • 2016/11/18 - 11:46

 • 2016/11/15 - 13:44

 • 2016/11/15 - 09:44

 • 2016/11/08 - 14:08