ÉRTÉKELŐ 2010 - 2012

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Leveleki Polgárok!

A 2010-es magyarországi önkormányzati választásokat október 3-án tartották. Azóta eltelt két év, és a választási ciklus feléhez érkeztünk.Ennyi idő után már lehet, és kell értékelni az elmúlt időszakot, ill. lehetőség szerint fel kell vázolni a választási ciklus második felére irányuló elképzeléseket.

Amikor 2010-ben úgy döntöttem, hogy vállalom a megmérettetést a polgármesteri székért nem elsősorban a saját sorsom izgatott.A korábbi évek tapasztalatai sarkalltak arra, hogy induljak el a választásokon. Mint sokan mások – én is láttam és minden nap tapasztaltam, hogy nem mennek jól Levelek dolgai. Az a Levelek, amely korábban a környező települések közül kiemelkedett lakosságszámával, fejlettségével, szolgáltatásai bőségével és minőségével, egyre inkább kezdett lemaradni. Ezt meg kellett állítani.

Kevesen hittek abban, hogy 2010-ben új polgármester kezdi meg a munkáját a polgármesteri hivatalban. Mégis így történt. Vezetésemmel 2010 októberében kezdte meg az új 6 fős képviselőtestület a településért fejlesztéséért folyó munkát.

A megválasztásom utáni első időszak a feladatok felmérésével és az új gondolkodásmód elterjesztésével telt el. Gondolataimban egy olyan település képe él, ahol a polgármester felelős a településért, de mindenkinek van valamilyen feladata, amellyel a település érdekeit kell szolgálja. Közös érdek a jobbítás, közösen kell megvalósítani. Feladatom az, hogy összefogjam mindazokat, akik akarnak és tudnak is tenni Levelekért, az itt élő emberekért. Örömmel tapasztaltam, hogy nagyon sokan álltak és állnak mellém, segítik munkámat. A feladatok felmérése azzal az eredménnyel járt, hogy a választási ciklus első felében az elmúlt időszak félbe maradt feladatait kellett megoldani mindenek előtt.

Hamar kiderült, hogy gyorsan és hatékonyan kell dolgoznunk, ha azt szeretnénk, hogy a korábban megszerzett pályázati pénzeket helyben tartsuk. Több nagy projekt várt megvalósításra, miközben még az előkészítésben is nagy lemaradások voltak, a megvalósítás határideje már vészesen közeledett.

Ezért a 2011-es év a megszerzett pályázatok lezárásával telt. 2011. június 30-ig le kellett zárnunk az „Ifjúsági tábor” építésére kiírt pályázatot. Ennek ekkor még a közbeszerzése sem zajlott le. Gyors és hatékony munkával sikerült a lemaradást pótolni, és az utolsó pillanatban június 30.-án átadni a házakat az „Önkormányzat Levelek” Kft-nek üzemeltetésre.

Az iskolában az „Informatikai eszközbeszerzés” pályázat várt lezárásra. Itt is sikerült a végső határidőre – június 30.-ára – az eszközöket beszerezni és a gyerekeknek átadni.

Időközben már zajlott a Művelődési ház felújítása. A vállalkozóval megegyezve megfelelő színvonalú lett a kivitelezés. 2011. október 23-án, a nemzeti ünnepen zajlott az avatási ceremónia. Ezáltal a Váci Mihály Művelődési ház újra elnyerte méltó helyét Levelek nagyközség középületei között.

A volt Papírgyári üdülő felújítása is sürgős volt. Nem csak az épület állapota miatt, hanem az elnyert pályázat lejárati határideje miatt is. Karácsony előtt nem sokkal ünnepelhettük az épület felújításának befejezését.

Megvalósításra várt még a legnagyobb értékű pályázat: akerékpárút. A pályázat elnyerésére 2009-ben került sor. Ugyanakkor polgármesterré választásomkor még bőven csak az előkészítő munkák voltak folyamatban (területszerzés, engedélyek beszerzése, engedélyes terv, stb.)

Az idő szorított bennünket. Az első közbeszerzési eljárás során nem jelentkezett olyan cég, aki vállalta volna, hogy a 2009-es árakon elvégzi a kivitelezést. A második közbeszerzési eljárás szerencsére már sikeres volt. 2011. október 6-án zajlott az alapkőletételi ünnepség. 2012. június 30-a volt az átadás végső határideje. Nehéz hónapok voltak. Szerencsére az időjárás segítségünkre volt, így sikerült tartani a határidőt, és június 30-án átadtuk a kerékpárutat a használóknak. Ősszel az időközben jelentkező hibák javítása is megtörtént a kivitelező által, garanciában.

A napi feladatokban is sikerült előrelépni. 2011. március 15-én hazahoztuk a Boronás szobrot, amelyet április 4-én avattunk újra fel.

A Nyírségvíz Zrt együttműködésével először elkészült a szennyvízelvezetés a kempingig, majd idén a strandig. A közmunkások segítségével átalakítottuk Levelek központját. Külön köszönet nekik és a vezetőiknek. Kiszedtük a régi, rozsdás kerítéséket és gyönyörű, hatalmas főteret alakítottunk ki.

A kerékpárúthoz kapcsolódóan új parkolóhelyek kerületek kialakításra az óvodánál, orvosi rendelőnél, művelődési háznál és az iskolánál. A piac helyzetét normalizáltuk azáltal, hogy áthelyeztük egy nagyobb, de a településközpontban lévő telekre. Ezáltal megoldódtak a közlekedési problémák a Rákóczi utcán és a régi piac helyén kulturált parkírozási lehetőséget tudunk biztosítani a hozzánk vásárolni érkezőknek.

Régi problémát orvosoltunk – legalább részben – azzal, hogy zúzott kő alappal láttuk el a Damjanich, Mohosi és Liliom utcákat. A legforgalmasabb mezőgazdasági utak is zúzott kő borítást kaptak.

2010 ősze és tele, valamint 2011 tele is nagyon csapadékos volt. A magas talajvíz pincéket, garázsokat öntött el. A közmunkások szakadó esőben, erejüket megfeszítve szivattyúztak a Vörösmarty, a Dohány és a Sport utcákban, valamint ha szükséges volt a magánházak pincéiben. A természet megmutatta, hogy továbbra is szükség van azokra a víz befogadó helyekre, amelyek feltöltését korábban tervezték, illetve már el is kezdték. Ezért – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten – elkezdtük a temetővel szembeni volt vályogvető gödör (Emésztő) kitisztítását.

2011-ben jelentős változás történt a közmunka szervezésében. A korábbi 8 órás foglalkoztatást felváltotta a rövid idejű (három hónapos) 4 órás foglalkoztatás. A közmunkabéreket – és a rendszeres szociális juttatásokat – jelentősen csökkentették.

A 4 órás közmunka miatt problémát okozott néhány fontos munkahely betöltése. Közülük leginkább a halőrzés borzolta a kedélyeket. Emiatt – az önkormányzat képviselőtestületének egyetértésével - külső szakértő bevonása vált szükségessé. Ugyanakkor jelentősen át kellett szervezni az önkormányzat által tulajdonolt halászati joggal kapcsolatos feladatokat a leveleki víztározónál. Ezek a változások sok ember személyes érdekét sértették. Ennek következtében rengeteg támadás érte – jogtalanul – az önkormányzatot.

Mára normalizálódott a helyzet és elmondható, hogy végre a halászati jogot is nyereségesen kezeli az önkormányzat.

A horgászat mellett a Leveleki víztározó fontos turista célpont is. A strand, a kemping és az apartman megfelelő kihasználásával jelentős bevételeket könyvelhet el az önkormányzat. Itt is új – turisztikai – koncepciót dolgozott ki és fogadott el a képviselőtestület. Véget vetettünk a korábbi „buli” időszaknak és igyekeztünk vendég centrikus képet kialakítani a leveleki Tó-centrumról. Ez olyan jól sikerült, hogy 2012-ben a korábbi évek bevételeit messze meghaladó eredménnyel zárhattuk a szezont. Igyekeztünk a természetes környezetet megóvva végezni a fejlesztéseket, hogy otthonosabbá, vendég barátabbá váljon a leveleki turizmus (padok, asztalok, szennyvízelvezetés, stb.). Célként tűzte ki a képviselőtestület a Tó-centrum tovább fejlesztését, a település érdekében. Fontos, hogy az ott termelődő bevételek Levelek nagyközség fejlődését segítsék, és ne fordítva, hogy a település szenvedje kárát az odakinti fejlesztéseknek.

Leveleken mindig is fontos volt a sport, azon belül is a foci. Polgármesterré választásom után – a hagyományokhoz híven – megválasztottak a Levelek SE elnökének. Az egyesület vezetésével közösen új alapokra igyekeztünk helyezni a leveleki labdarúgást. Rengeteg tehetséges helyi labdarúgóval rendelkezünk. Beértek az elmúlt évek, évtizedek erőfeszítései és egy új (szakképzett, edzői vizsgával rendelkező) korosztály irányítja a szakmai munkát. Helyi labdarúgók játszanak a csapatban. Megerősödött az utánpótlás. Több mint száz igazolt – többnyire leveleki – játékos rúgja a labdát a négy csapatban. A változtatás sikeres volt. A 2011/2012-es szezont két bajnoki címmel és két negyedik hellyel zárták a csapatok. Köszönöm a kiemelkedő szakmai munkát az edzőknek és az őket segítőknek (szponzorok, szakosztályvezető, pályagondnok, stb.).

A következő megoldandó feladat az általános iskola helyzetének rendezése volt. Az épület az előző választási ciklusban felújításra került, de az iskolában folyó nevelő és oktató munka még kívánni valókat hagyott maga után. Pedagógiai asszisztensekkel erősítettük meg a tantestületet, ugyanakkor a napközi otthonba tanítókat küldtünk a délutáni foglalkozások színvonalának javítására. A képviselő testület döntése értelmében 2012-ben először egyetlen - a leveleki iskolába járó - tanulónak sem kellett fizetni a tankönyvekért.

Az óvoda.Szervezetileg a Gárdonyi Géza Általános Iskolához tartozik, mégis különálló épületben végzik az óvónők az önálló szakmai feladataikat. A kicsit szűkös és nem igazán mai kornak megfelelő épületben az óvoda pedagógusok magas szintű szakmai munkát végeznek. Ennek egyértelmű jele, hogy az intézmény befogadóképességéhez mérten minden évben túljelentkezés van az óvodában.

Polgármesterré választásomkor már látható volt, hogy a Levelek, Magy, Besenyőd települések között 2007-ben létrejött közoktatási társulás a korábbi formában nem tartható fent. A képviselőtestületek eltérő megoldásokra kényszerültek a növekvő finanszírozási problémák miatt. Különösen Besenyőd helyzete volt kritikus, mert egyre csökkent a helyi tagiskolába járó gyerekek száma. Végül az egyeztető tárgyalások eredményeként a besenyődi iskola felsős tanulói 2012 szeptemberétől a leveleki iskolába járnak. Magy más utat választott. Annak érdekében, hogy nyolc évfolyamos általános iskolát helyben tudja tartani, egyházi fenntartónak adta át az oktatási feladatok ellátását. Az általános iskolai oktatás finanszírozásában 2013 januárjától részt fog vállalni az állam is, így várhatóan a társult önkormányzatoknak csökkeni fognak a terhei.

Korábban már részben érintettem a közmunka helyzetét. Az új kormány egyik első feladatának tartotta a közmunka rendszerének átszervezését, a segélyek kiváltását közmunkahelyek teremtésével.

2011. októberében vette kezdetét településünkön is a START Minta közmunka program. Ennek keretében a mezőgazdasági utak, és a bel- és csapadékelvezető árok rendszerek karbantartását kezdtük el.

Ehhez a két feladathoz kapcsolódott 2012-től a mezőgazdasági termelés, amely során hagymát és burgonyát termeltek a közmunkások. A termés nagyobb részét a közkonyha dolgozza fel, kisebb részét szociális célokra fordítjuk, ill. értékesítjük a település lakosainak.

A közmunkával kapcsolatban elmondhatom, hogy Leveleken a közmunkások megdolgoznak a bérükért. Sokszor sok helyen hallom, hogy a közmunkásokkal csak baj van, nem akarnak dolgozni, nem lehet velük szót érteni. Nem állítom, hogy nálunk mindig minden tökéletesen működik, de azt elmondhatom, hogy a leveleki közmunkások fontos szerepet töltenek be a település életében.

Nélkülük nem lenne ilyen szép és tiszta Levelek. Nem készültek volna el járdák, csapadékelvezető árkok, utak. Nem tudtuk volna felújítani az „Önkormányzat Levelek” Kft telephelyén lévő raktárt. Nem lett volna, aki télen eltakarítsa a havat. Az óvodában, az iskolában, a konyhán segítették, segítik az ott dolgozók munkáját. Gondozzák parkjainkat, a sportpályát, a leveleki tó környékét. Munkájukért köszönet jár.

Ugyanakkor ne felejtsünk el köszönetet mondani a polgármesteri hivatalban, az iskolában, az óvodában, a művelődési házban, az orvosi rendelőben, a konyhán dolgozó önkormányzati alkalmazottaknak. Az ő munkájuk nélkül sem az intézmények, sem a település nem működne. Az önkormányzat vezetése, - ha mással nem is – csak azzal tudja megköszönni fáradozásaikat, hogy mindent megtesz azért, hogy - a környező községektől eltérően - senkit ne kelljen elbocsátani. Az elmúlt két évben – a nyugdíjba vonulókon kívül – senkit nem engedtünk el. Megőriztük, sőt ahol kellett bővítettük is a munkahelyek számát. Ezekben az ínséges időkben ezt kevés munkáltató, kevés önkormányzat mondhatja el. Mindezt úgy, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete végig stabil volt és az is marad.

Az elmúlt két év során tovább mélyült a gazdasági válság. Nagyon sok leveleki lakos, család érzi meg a mindennapjaiban azt, hogy kevesebb jövedelemből kell megteremteni a mindennapi ennivalóra valót. Az elmúlt két évben célként tűztük ki, hogy átalakítsuk a segélyezési rendszert. Azokat támogatjuk, akik nehéz helyzetbe kerültek, de saját erőből is törekszenek arra, hogy ebből a nehéz helyzetből kikerüljenek. Nem támogatjuk azokat, akik „sült galambnak” tekintik a segélyt és elvárják, mert szerintük az „nekik jár”. Igyekeztünk megszüntetni az „egyenlősdit”, hiszen mindenkinek más a helyzete és nem mindig megoldás az, ha pénzt nyomunk az emberek kezébe. Elsősorban munkát kell adnunk, és ha erre végképp nincs lehetőség, akkor is elsősorban természetben nyújtunk segítséget. Csak végső eset lehet a pénzbeli segély, és akkor is megfelelő iratanyaggal, indoklással. Egyre többször ellenőriztük, hogy a kapott pénzt valóban arra fordítják-e, amire kérték.

A JÖVŐ

Most akkor beszéljünk arról, hogy milyen tervekkel, elképzelésekkel vágunk neki a következő két évnek.

Nagyon fontos az orvosi rendelő mielőbbi felújítása. Ehhez először a rendelő tulajdonviszonyainak a rendezése szükséges. A rendelőt három önkormányzat – Levelek, Magy, Besenyőd – közösen építette, és közösen tulajdonolja. Levelek Besenyőd tulajdonrészét már megvásárolta. Reméljük, hogy rövidesen Magy önkormányzatával is meg tudunk egyezni!

Évtizedek óta sürgető feladat az óvoda helyzetének rendezése. Bár a mostani épület gyönyörű és impozáns, de nem felel meg a modern kori óvoda elvárásainak. Új óvodára van szükség, amelynek a helyét az önkormányzat már ki is jelölte az Ifjúság utcán és a telkek összevonásával már az első lépéseket meg is tettük. A következő években meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyből képesek leszünk finanszírozni az új épületet.

Felújításra szorul a Ravatalozó. Az épület egyre rosszabb állapotban van, a javításokat már nem sokáig lehet halogatni.

Fontos fejlesztésekre van szükség a sportpályán is. Az öltözőt már kinőtték a csapatok. Bővítésére lenne szükség. Ugyanakkor a szakszerűtlenül végzett tetőszigetelés miatt folyamatosan beázik az épület. A labdarúgópályát körülvevő 5 hektáros park nagyszerű helyszínt biztosítana további sportolási lehetőségek kialakítására (teniszpálya, műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, futópálya, stb.). Igazi Sport-centrummá lehetne fejleszteni a területet.

Útjaink nagyon rossz állapotban vannak.Mind az önkormányzati (pl. József Attila utca, Mikszáth Kálmán utca, Új utca, Kert utca, stb.), mind az állami közutak (Rákóczi utca, Táncsics Mihály utca, Kossuth utca) sürgős felújításra szorulnak. Nem feledkezhetünk meg a Mohosi, az Damjanich és a Liliom utcákról sem, amelyek jelenleg csak zúzott kő alappal rendelkeznek, nem pormentesítettek.

2010-2011 telén láttuk, hogy mire képes a víz. Még mindig nagyon sok utcában nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés. Különösen fontos ez a Sport és Dohány utcákban, ill. a Vörösmarty utcán. Szerencsére a Rákóczi utca vízmentesítése rövidesen megoldódik.

Alig vannak járdáink.Az elkészült kerékpárút sokat segített a helyzeten, de gyerekeink még mindig nincsenek biztonságban a Kossuth, a József Attila, az Ifjúság, az Ady Endre utcákon, hogy csak a legforgalmasabb utakat emeljem ki.

Ha már az utcáknál tartunk. Nehezen lehet tájékozódni településünkön, mert nincsenek utcanév táblák, amelyek az utcákat azonosítanák és nincsenek házszámok sem. Ezek pótlása sürgető feladat.

Nagy gond a 41-es számú főúton való átjutás.Megválasztásom után 2010 őszén egyik első feladatom volt a pályázat benyújtása a körforgalom kialakítására. Pályázatunkat befogadták, a tanulmányterv elkészült, várjuk a fejleményeket. Addig is a 2013 februárjában átadásra kerülő új M3-as autópálya szakasz (Nyíregyháza és Őr között) fogja tehermentesíteni a főútvonalat.

Folytatódik a mezőgazdasági utak karbantartása és zúzott kő útalappal való ellátása. Folytatjuk a START Közmunka Program keretében elkezdett mezőgazdasági termények termelését.

Szeretnénk továbbfejleszteni a piacot. Levelek elhelyezkedése, földrajzi helyzete nagyon szerencsés. Az új piac kialakítása tovább erősíti településünk központi szerepét. A piac körül kialakult „kereskedelmi centrum” a szomszédos települések lakóit is Levelekre vonzza. Itt vásárolnak, költik el a pénzüket, növelve a helyi kereskedők bevételeit. Ezért nagyon fontos, hogy mielőbb kulturált környezetet teremtsünk a piacra érkező kereskedőknek és vásárlóknak (új, fedett pavilonok, wc-k, kézmosó helyek, pormentes burkolat, stb.).

Fontos feladat a leveleki tó környékének rendezése, a Tó-centrum tovább fejlesztése. Jelenleg legnagyobb a probléma az, hogy a turista szezon csak 2-2,5 hónap. Ezt szeretnénk olyan fejlesztésekkel megváltoztatni, amelyek több hónapra bővítik azt az időt, amikor érdemes a turistáknak Levelekre, a leveleki tóhoz látogatni. Ezek a hatalmas fejlesztések, nagy anyagi befektetést igényelnek, amelyre az önkormányzat önmagában nem képes. Ezért keressük azokat a vállalkozókat, befektetőket, akik olyan új attrakciókat telepítenek ide, amelyek mind a nyári, mind a többi hónapokban növelik a látogatottságot.

A mai világban az egyik legértékesebb dolog a munkahely. Az elmúlt években megtanultuk megbecsülni, tudjuk mit jelent elveszteni. Fontosnak tartom, hogy Leveleken minél több új munkahely létesüljön. Jelenleg az önkormányzat a legnagyobb munkaadó a településen. Ez még jó ideig biztosan így is marad, de remélem, hogy sikerül olyan feltételeket teremtenie az önkormányzatnak, hogy egyre több vállalkozó találja majd megfelelő helyszínnek a települést arra, hogy a már meglévő vállalkozását továbbfejlessze, új munkahelyeket teremtve. Elsősorban a helyi vállalkozókra számítunk ebben a fejlődésben.

Most büszkén „verhetném a mellemet”, hogy az elmúlt két évet milyen sikeresen zártuk. De ezek a sikerek nem valósultak volna meg a képviselőtestület és azok nélkül, akik minden nap körül vesznek, segítik a munkámat. A családom, a polgármesteri hivatal dolgozói, a vállalkozók, a település lakosai és még sorolhatnám. Ki jó szóval, ki tanáccsal, ki a mindennapi munkájával segít. Nem nekem, hanem Leveleknek. Egy ember munkája kevés ahhoz, hogy településünk olyanná váljon, amilyenné mindannyian szeretnénk. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan megértették, hogy a település nem egy emberé, nem egy családé, hanem mindannyiunké.

Tudom, hogy nagyon nehéz időket élünk. A szegények még szegényebbek. Akiknek korábban jobban ment, azoknak is meg kell gondolniuk, hogy mire költenek. Ha változtatni akarunk, ha többet szeretnénk, akkor azt csak közös erőfeszítéssel érhetjük el, egymás segítésével és nem egymás kárára. Ezért fáj, amikor azt tapasztalom, hogy még mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik jobb lesz, ha a falunak rosszabb. Ezért mindent megtesznek, hogy a faluban egy-egy fejlesztést megakadályozzanak, hogy  pályázati pénzektől a települést elüssék, vagy a pénz odaítélését megakadályozzák.

Tudom, hogy az általam felsorolt - megoldásra váró - problémák mellett vannak még továbbiak is. Kérem, segítsenek, hívják fel ezekre is a figyelmemet! Két esztendő múlva pedig újra elszámolunk, hogy a most megfogalmazott célok közül melyiket és hogyan tudtuk elérni.

Tisztelt Leveleki Polgárok!

A következő két esztendőben továbbra is a MUNKA és a TAKARÉKOSSÁG fogja jellemezni az önkormányzat tevékenységét. Igyekszünk a mindennapokban kis lépésekkel előre haladni. Ügyes, szorgalmas emberek laknak Leveleken, sok dolgot meg tudunk valósítani mi magunk is. Sőt, sokkal büszkébbek leszünk az eredményekre, melyeket a két kezünk munkájával érünk el.

Remélem, hogy újabb sikeres két év áll előttünk! Ehhez béke és nyugalom kell. Energiáinkat nem helyi kis csatározásokra kell fordítanunk, hanem Levelekért végzett munkára.

Tegyen meg mindenki mindent azért, hogy magánéletében boldog és sikeres legyen, mert ha Leveleken boldog és sikeres emberek fognak élni, akkor Levelek nagyközség is sikeres lesz.

Levelek, 2012. október 3.


                                                                                                              Borsodi László

                                                                                                                   polgármester

Hírek

Aktuális hírek

 • 2015/02/26 - 13:56

  Levelek Nagyközség Önkormányzata

  2015. március 8-án (vasárnap) 17,00 órakor

  a Leveleki Váci Mihály Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár nagytermében

  NŐNAP

  alkalmából ünnepi műsort szervez, melyre sok szeretettel meghívom.

 • 2015/02/26 - 13:54

  A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodája

  2015. március 6-án (péntek) 16,00 órakor

  a Leveleki Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár emeleti kistermében

 • 2015/02/25 - 18:49

 • 2015/02/24 - 15:44
 • 2015/02/23 - 17:03
 • 2015/02/20 - 11:34

  Termek bérelhetőek a művelődési házban! A Leveleki Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár ebben az évben is várja azon ügyfeleit, helyi lakosokat, más településekről érkezőket, akik termet, termeket szeretnének bérelni!... képek

 • 2015/02/19 - 11:15

  Zajlik az élet a sportegyesület berkeiben, nem csak a sportolással, hanem a fejlesztésekkel kapcsolatosan is. Ezekről a dolgokról Király Ferenc, a sportegyesület szakosztály vezetője adott tájékoztatást.

  Milyen esemény zajlik éppen?

 • 2015/02/17 - 16:36

  Tisztelt Leveleki Lakos!

  Levelek Nagyközség Önkormányzata tájékoztatót tart a 2015. március 1-én kezdődő

  közmunka programokról.

  A tájékoztató időpontja:

  2015. február 18. (szerda) 17,00

  Helye:

 • 2015/02/17 - 16:26

  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

   

 • 2015/02/17 - 14:36

  Képek

  A horgászegyesület tagjai most nem a tóparton találkoztak, hanem évzáró taggyűlésüket tartották a Művelődési Házban. Az időpont 2015.02.14. délelőtt 9 óra. Ekkor a megjelent létszám alapján még nem voltak határozatképesek, így fél órával el kellett a kezdés időpontját halasztani, ami így a törvények szerint létszámtól függetlenül határozatképessé válik.

  Egyperces néma csönddel emlékeztek a tavaly elhunyt tagtársaikra. A kiküldött meghívókon ismertetett napirendi pontok alapján kezdték el a gyűlést. Tokaji Imre, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, horgászokat, kiemelten Fesztóry Sándort, a Megyei Horgászszövetség igazgatóját, és gratulált a Magyar Országos Horgászszövetség alelnökévé választásához. Beszámolt a 2014. évi munkájukról, amit a vezetőség a lehetőségeihez képest teljesített. 4 vezetőségi és 3 rendkívüli gyűlést tartottak, ahol mindig higgadt és átgondolt döntéseket hoztak. Normalizálódtak az Önkormányzattal való dolgaik, annál is inkább, hogy egy vezetőségi tagjuk, Kerekes András képviselőtestületi tag lett. Nagy számmal bővült a taglétszámuk, részt vesznek a település rendezvényein, és több horgászversenyen is a megye területén. A sok jó után elmondta, hogy az apagyi oldalon levő közlekedés és parkolás még megoldásra vár, a leadott fogási naplók hiányos vezetése akár büntetést is von maga után.

  2015-östervekről röviden: a tisztasági nap április 11-én lesz, az önkormányzati rendezvényeken való részvétel, a gyermek horgásztábor rendezvény beindítása, horgászversenyeken való részvétel, és a házi horgászverseny megrendezése. Ígéretet kaptunk Polgármester úrtól az önkormányzat tulajdonában lévő tóparti kis terület egyesületi használatba vételére, illetve egy stéget is kapunk hozzá. Szeretnénk a társadalmi halőr tanfolyamra egyesületi tagokat beiskolázni, ezzel is segítve a halőrök munkáját.

  Kerekes András gazdasági beszámolója következett. Az előző évekhez képest szép évet zártak, a taglétszám bővült, így a bevétel is szépen alakult. Tételesen beszámolt a bevétel – kiadás arányáról, amivel a tagok szemmel láthatóan elégedettek voltak. A 2015-re tervezett költségvetést nagy vonalakban vázolta: a megszokott kiadásokon kívül a tanfolyam- és vizsgadíjra is különítenek el. Többször felvetődött már a pénzdíjas horgászverseny, amivel az idén megpróbálkoznak. Az önkormányzattól kapott telken szeretnének egy irodahelyiséget kialakítani, és pályázatot benyújtani.

  Mezősi Pál hozzászólásában felhívta a vezetőség figyelmét a törvényi változásokra. Örömmel hallgatta beszámolókat, amivel ő részben elégedett. Meghatározó szerepe van a vezetőségnek, a tagok aktivitását hiányolja, nagyobb összefogásra kéri őket, ezáltal segítve az egyesület vezetését. A horgászoknak ahhoz, hogy horgászhassanak, az alapvető szabályokat ismerniük kell. Örömmel tapasztalja az egyesület vagyoni gyarapodását, a pályázattal kapcsolatban javasolja egy rendkívüli közgyűlés megtartását, a tagok hiteles tájékoztatása céljából.

  Tokaji Imre kérte a tagokat az adójuk 1 % -ának felajánlására. Gyula Szabolcs, az egyesület titkára a házirenddel kapcsolatos tudnivalókat ismertette. Egy pontban történt változás, konkrétan etetőhajó használata tilos, ebből volt egy félreértés az elmúlt év során. A másik pont az amur kérdése, mi a tározón az amurt nemes halnak tekintjük. Még egy módosítás április 1-től október 31-ig péntek, szombat, éjjel-nappali időszakban élő csalit be lehet vontatni harcsahorgászatra, a halőrrel való egyeztetés után. Ismertette az árakat az engedélyekkel kapcsolatban. A 12 000 forintos heti jegy csak nappali horgászatra szól.

  Borsodi László polgármester úr szerint egyre jobb a kapcsolat az önkormányzat és a horgászegyesület között. Az elnökség javaslatát a képviselő testület elfogadta, a szakmai érdekeket figyelembe véve fogadták el a helyi horgászrendet.

  Röviden hogy alakultak az elmúlt évek bevételei? Az országban a belvízzel küszködnek, mi azzal, hogy nincs elég víz. Tavaly teljesen fel volt töltve a víztározó, örülnénk neki, ha legközelebb megtisztelne bennünket a Fetivizig képviselője, évek óta nem voltak jelen. Az emelkedő taglétszámnak köszönhetően nőtt a horgászatok és az eladott területi jegyek száma. Folyamatosan nő, és legjobban a napi jegyesek száma növekedik, ami jelentős bevételt generált az önkormányzatnak. A területi engedélyek és a jegyárak a bevételnek szinte a felét teszik ki. Sokan jönnek ide, aránylag rend van a tározón, bár még akadnak kisebb gondok, amit igyekszünk megoldani. Az önkormányzat a halászati joggal nyereségesen működött.

  Rákérdeztek az apagyi bejáró rendbe rakására, mivel az szinte megközelíthetetlen. A halőrök jelezték, hogy traktorral van tönkre téve az út. fel kellene venni a kapcsolatot az apagyi önkormányzattal, hogy rakassa rendbe. Fesztóry Sándor tartott tájékoztatót a horgászat szabályairól, ami nem régen változott, a halvédelmi és hal gazdálkodási bírságokkal kapcsolatos változásokról. Mi a horgászat, a horgászkészség, ki horgászhat, milyen engedély szükséges hozzá. Ki jogosult mindezeket ellenőrizni, mennyi halat lehet elvinni? Ismertette a horgászatra vonatkozó speciális szabályokat, és a szabályokat megsértőket milyen összegű büntetéssel lehet súlytani.

  Rövid szünet után Jurkó Attila a FB. elnöke a halfogó versennyel kapcsolatos terveket ismertette, amit a vezetőség előzőleg már megbeszélt. Nagyobb ellenőrzés alá vonják a horgászokat, a halőrök bevonásával, hogy minél jobban meg tudják óvni a halállományt.

  Kató Rudolf az FB. egyesületi elnöke beszámolt az elmúlt évi intézkedésükről, amit egy horgásztársukkal szemben kellett alkalmazni, aki az ellenőrzés folyamán megsértette a házirendet.

  Az FB. tagja Iván Sándor betegsége és korára való tekintettel lemondott. Tokaji Imre megköszönte a több évtizedes munkáját, és Fesztóry Sándor emlékéremmel és oklevéllel jutalmazta mindezért. Új vezetőségi tagot választanak helyette, két jelölt volt, akik közül az egyik jelöltségéről lemondott, így az új FB. tagja lett Berényi Imre. Ezután hozzászólások következtek a horgászás megkönnyítése érdekében az egyesület tagjaitól, ötletek a horgászjegy árusításával kapcsolatban, a szociális helyiséggel, annak tisztántartásával szembeni alapvető igényről, a 70 éven felüli horgászok kedvezményes díjáról. Hétfőtől lehet váltani a területi engedélyeket az önkormányzatnál. A közgyűlést bezárták, majd sikeres évet kívántak, bő halfogásban mindenkinek!


  2015. február 14-én a művelődési házban a Horgász Egyesület megtartotta éves taggyűlését. Az elmúlt év eseményeiről, illetve az újév terveiről, cselekvéseiről, szabályváltozásokról Tokaji Imre az egyesület elnöke beszélt korrekten...

 • 2015/02/14 - 13:26

  Képek / Videó

  2015. február 12-én Városok Hálózata címmel ifjúsági szakmai konferencián, illetve projektindító eseményen vettünk részt a megyei könyvtárban leveleki fiatalokkal, ahol a művelődési házunkat, az IKSZT-t képviseltük. Bár Levelek nem város, de úgy érezzük, "helyünk" volt a konferencián, mert a működő ifjúsági szervezetünk számos ponton valósít meg a településünkön mérhető ifjúságsegítő tevékenységet...

 • 2015/02/11 - 17:17

  Időpont és hely:  2015. február 18.-a szerda, 17:00 óra.

  LEVELEK, Ady E. u. 1. „MŰVELŐDÉSI KÖZPONT”

   

  Program:

  1./ Megnyitó: Putnoki Gábor (Erex Trade Bt. ügyvezetője)

 • 2015/02/11 - 14:46
 • 2015/02/11 - 08:46

 • 2015/02/09 - 15:49

  Képek

  Polgármester úr tartott tájékoztatást a meghívott vendégek számára.

 • 2015/02/09 - 15:13

  Képek

   A 2015-ös évre az imahét témáját a brazíliai keresztények készítették elő, aminek mottója Jézus kérése a samáriai asszonyhoz „Adj innom”.

 • 2015/02/03 - 08:30

  Képek

  Településünkön a Nemzeti Művelődési Intézet regionális irodájának megkeresésének nyomán három alkalomból álló szakmai műhelyt szerveztünk a művelődési házban, melybe leveleki fiatalokat vontunk be...

 • 2015/02/02 - 17:15
 • 2015/01/29 - 08:19

  Mint minden évben, most is ünnepélyes formában zártuk az évet december 29-én.

  Megtisztelték gyűlésünket községünk vezetői, a Polgármester Úr, az Alpolgármester Úr, a Kultúrház igazgatója, valamint az egyik sofőrünk, aki a kirándulásokon busszal vitt bennünket.

 • 2015/01/27 - 08:28

  Képek

  2015. január 22-én, csütörtökön 14 órától önkormányzati rendezvény keretén belül megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját...