EURÓPAI SZÍNVONAL A LEVELEKI ISKOLÁBAN

Nyomtatóbarát változat

Újabb iskola szépül meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Levelek nagyközségben közel egy éven át tartó építkezés eredményeképpen nem csupán az iskola épülete, de annak környezete és az oktatást szolgáló eszközök egy része is megújul, ezzel adottak lesznek a külső feltételek is arra, hogy a település diákjai jobb helyzetben lévő társaikhoz hasonló esélyekkel szerezzék meg a boldoguláshoz szükséges tudást és képességeket.

A régi, közel 30 éve épült általános iskola épülete már szinte minden szempontból elavult volt. Fűtési rendszere és a nyílászárók nem feleltek meg a minimális energetikai elvárásoknak sem, az akadálymentesítés nem volt megoldott és a modern oktatási módszerek alkalmazásának sem voltak adottak a feltételei. Az épületben nem volt megfelelő belső közösségi tér, a szaktantermek, foglalkoztató szobák hiánya rontotta az oktatási munka minőségét.

Az Önkormányzat a felújításhoz szükséges forrás előteremtésére az Észak-alföldi Operatív Program oktatási-nevelési intézmények fejlesztésére kiírt pályázatán indult.

A sikeres pályázat révén a 335.469.606 Ft összköltségű projekthez 318.696.126 Ft európai uniós támogatást kaptak, így a településnek a költségek csupán az 5%-át kellett biztosítania.

A fejlesztést leginkább az indokolta, hogy a település és az iskola vezetői egyik legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a leveleki gyermekek számára hasonló esélyeket biztosítsanak a tanulásban, sportolásban, művészeti nevelésben és nem utolsó sorban a felzárkózásban, mint amilyenek adottak jobb helyzetű településeken élő társaik számára. A fejlesztés által növekszik az esély arra, hogy az 58 hátrányos helyzetű tanuló behozza a legtöbbször otthonról hozott lemaradását és a többiekhez hasonló esélyekkel induljon neki az életnek.

Mindemellett természetesen fontos szerepet játszanak a gazdaságossági szempontok is, a hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével jelentősen csökken az iskola fűtésszámlája.

Az iskola körüli zöld felületek, kert kialakításával a gyerekek környezettudatosabbá válnak, ismereteket szerezhetnek a kertgondozásról, bio-termesztésről.

A beruházás során megvalósuló infrastruktúrafejlesztések:

  • Meglévő általános iskola, tornaterem és kazánház átalakítása és felújítása, akadálymentesítése, valamint sportpálya felújítása, közlekedési tanpálya kialakítása, az iskolaudvar teljes területének parkosítása és a csapadékvíz elvezetése.

Az épület és az udvar felújítása mellett eszközök beszerzésére is lehetőség volt: új tantermi és irodai bútorokat, nyelvi labor felszereléseket, oktatási demonstrációs- és sporteszközöket, játékokat, könyveket, komolyzenei CD-ket vásárolhattak, a hagyományőrzés szellemében az udvaron szabadtéri kemencét építettek, a politechnika teremben pedig szövőszéket állítottak fel.

Hírek

Aktuális hírek