Megújult a Mikszáth Kálmán utca

A bel-, és a külterületi úthálózat korszerűsítése elsődleges fejlesztési feladatként lett meghatározva a most záruló önkormányzati ciklusban Leveleken. Ennek eredményeképpen számos bel-, és külterületi út aszfaltburkolata és padkája újult meg.

A Mikszáth Kálmán utca aszfaltozását, padkájának rendezését és a csapadékvíz elvezetésének megoldását régóta szorgalmazta már a lakosság. A keskeny út rendkívül rossz állapota, a rajta esőzéskor kialakult hatalmas vízállások igen megnehezítették a közlekedést. Az önkormányzat is szükségesnek ítélte meg a beruházást, így a magvalósítás érdekében az út fejlesztésére, a jelenlegi és az előző önkormányzati ciklusokban is több alkalommal nyújtott be pályázatot, melyeket nem ítéltek meg támogathatónak.

A tavalyi évben az út fejlesztésének megvalósításáról döntött az önkormányzat, miután az e célból összehívott fórumon az elképzeléseket és a felújítás lehetőségeit egyeztette az utca lakosságával. A mintegy 1500 m hosszú utca új aszfaltburkolatot kapott és elkészült a zúzott köves padkája is. Az út eleje szélesítésre került és a víz elvezetése az újonnan épített és áthelyezett aknarendszerek segítségével került megoldásra. Levelek Nagyközség Önkormányzata a beruházásra saját költségvetési forrásából közel 42.000.000 forintot fordított. A kivitelezést a Tamaris Garden Kft. végezte.

A Mikszáth utca aszfaltozása szintén a biztonságos és a megfelelő közlekedés feltételeinek biztosítását szolgálja. Ezzel a település területén a nagyobb forgalmú, fő belterületi utak szükséges felújítása megtörtént. Az úthálózat állapotát javító tervek megvalósításával községünk a közlekedés fejlesztése területén nagymértékben haladt előre, melyet lehetőségeink szerint a következő években is folytatunk.

Levelek Nagyközség Önkormányzata nevében Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita polgármester

Magyar falu program Széchenyi Alap